Home

Nul op de meter

30 januari 2017
Energiek Heusden stond zaterdag 28 januari jl. op de woonmarkt Geerpark. Ruim 300 belangstellenden lieten zich deskundig informeren over een energieneutrale woning ('nul op de meter').

Binnenkort start ook de actie ZON OP HEUSDEN. Deze actie van Energiek Heusden betreft een zogenaamde Postcoderoos actie, oftewel een actie waarbij mensen met een ongeschikt dak, een huurwoning of met een historisch pand waarop geen zonnepanelen zijn toegestaan toch kunnen profiteren van de voordelen van het zelf opwekken van elektriciteit. De panelen worden dan op een gezamenlijk dak gelegd waarna een deel van de opbrengst van die panelen en met name de fiscale voordelen aan de deelnemers toekomen.


Energiek Heusden heeft met de Gemeente al overeenstemming over twee daken, t.w sporthal De Kubus in Oud Heusden en de nieuwe (in aanbouw zijnde) Sporthal in Drunen. Samen zijn deze goed voor zo'n 630 zonnepanelen.Omdat wij verwachten dat er voor ongeveer 1000 panelen belangstelling zal. Zoeken wij nog steeds dakeigenaren die hun dak beschikbaar willen stellen.

 

Bent u nu al geïnteresseerd in zonnepanelen op andermans dak, laat het ons weten door u, geheel vrijblijvend, aan te melden op info@energiekheusden.nl
Bent u als dakeigenaar benieuwd naar de mogelijkheden van andermans panelen op uw dak neem dan, zonder verplichtingen, contact op met onze secretaris via secretaris@energiekheusden.nl

 
   

 

 

 

Heel Heusden Bespaart

19 januari 2017

De succesvolle pilot "Heel Drunen Noord Bespaart" krijgt een vervolg met Heel Heusden Bespaart. De campagne start half maart. Vanaf de startdatum kunnen inwoners van Heusden, met een woning die gebouwd is tussen 1925 en 1975, zich aanmelden voor een op maat gesneden advies van Susteen. Dit advies wordt u aangeboden tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs. Het advies komt tot stand op basis van een persoonlijk gesprek met een gecertificeerd adviseur van Susteen, gewoon bij u thuis. Tijdens dit gesprek worden de mogelijke besparingsmaatregelen door de adviseur onderzocht en met u besproken. Kort daarna ontvangt u een uitgebreid adviesrapport waarin de besparingsmaatregelen zijn vermeld en waarin tevens, geheel vrijblijvend, voor elke maatregel een offerte is opgenomen.

 

Alle in aanmerking komende inwoners van Heusden krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging om aan dit unieke besparingsproject deel te nemen. Houd daarom uw brievenbus in de gaten.

Zon op Heusden

19 december 2016
Op 14 december tekenden wethouder Mart van der Poel en bestuurslid Leo Boeren van Energiek Heusden op het gemeentehuis in Vlijmen een intentieovereenkomst voor het project Zon op Heusden, ook wel een postcoderoosproject genoemd.
Je ziet steeds meer daken van huizen en bedrijven in de gemeente Heusden met zonnepanelen. Het rendeert ook, zowel financieel als op milieugebied. Inwoners van Heusden die zelf geen geschikt dak hebben voor het leggen van zonnepanelen, maar wel van de voordelen van zonnepanelen willen profiteren, krijgen daar nu de mogelijkheid voor. Ze worden in de gelegenheid gesteld om tegen zeer gunstige voorwaarden zonnepanelen op het dak van iemand anders te plaatsen. Zij krijgen dan als deelnemende kleinverbruikers korting op hun energierekening.
Er is landelijke wetgeving voor mensen die samen zonnepanelen leggen en het is het verplicht om een coöperatie op te richten die eigenaar wordt van de zonnepanelen.

Zon op Heusden heten de twee projecten, die de energiecoöperatie Energiek Heusden gaat coördineren, eentje voor inwoners in het (postcode)gebied ten noorden van de A59 en eentje ten zuiden daarvan.  Energiek Heusden gaat dus de voorbereidingen doen en voor de uitvoering van de projecten A59-noord en A59-zuid worden 2 (nieuwe) coöperaties opgericht.
De gemeente Heusden heeft al 2 daken beschikbaar gesteld voor Zon op Heusden: het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden (180 panelen) en het dak van de nieuwe sporthal (450 panelen) in Drunen. Het is iets meer dan de helft van het 1000-panelenplan waar Energiek Heusden op inzet en waarvoor ze daken op huizen, bedrijven en instellingen zoekt.
Wie belangstelling heeft voor Zon op Heusden, als aanbieder van een dak of als gegadigde voor zonnepanelen op andermans dak, kan dit melden via info@energiekheusden.nl.
 
tekst Rieky Schalken, (c) foto’s Ad van Kessel
 
Groep 8 van de Lambertusschool in Haarsteeg is best wel trots op het feit dat hun school de eerste is in de gemeente Heusden met zonnepanelen. Bij de Lambertusschool liggen er 22 op het dak van de gymzaal. Vorig jaar september werden ze geplaatst en nu al hebben ze 6500 KWh opgebracht. Ivette van Beijnen, hun groepsleerkracht, legde de klas uit dat er voldoende brandstof binnengehaald is om met de klas in een Boeing 747 op en neer naar China te vliegen. Maar vliegen is geen duurzame bezigheid en daar is groep 8 zich terdege van bewust. “We proberen met z’n allen groen bezig te zijn”, zegt juf Yvette die keurig in iedere nieuwbrief van de school de stand van de zonnepanelen vermeldt. “Bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur kijken we naar de ontwikkeling van de aarde, de natuur en de mens en hoe die in balans blijft. Bij aardrijkskunde besteden we veel aandacht aan het broeikaseffect.” Volgens Rico wordt het afval op school keurig gescheiden in plastic, papier en GFT. Het GFT gaat op de composthoop. De ‘schoolkippen’ krijgen het te eten, maar dan wel zonder de banen- en sinaasappelschillen. Ook het regenwater is bij de school afgekoppeld van de riolering. En Yzze wijst in dit kader op de duurzame schooltuin die een aantal jaren geleden is aangelegd.
 

Alternatieve energiebronnen

Bij drie leerlingen liggen thuis zonnepanelen op het dak en als je deze groep moet geloven, en waarom ook niet, dan zitten er nog een aantal in de planning. Bij Yzze liggen ze niet thuis op het dak, maar bij oma op de carport. Ook prima, want volgens Yzze is het goed voor het milieu en draagt het bij aan vermindering van het broeikaseffect. De omvormer wordt liefdevol ‘Henk’ genoemd.  De zonnepanelen bij Fenne thuis doen het ook perfect, maar dat ze in2 jaar tijd terug verdiend zijn, lijkt aan de optimistische kant. Laat het een aantal jaren langer duren, het mag de pret niet drukken. Bij Sanne hebben ze thuis een loonbedrijf en volgens de vader van Sanne is de schuur helaas te hoog om er zonnepanelen op te leggen. Mike, Fhilip, Floris, Rosa, maar ook de rest van de klas benadrukken het belang van alternatieve energiebronnen. Want, zeggen ze: de fossiele brandstoffen raken op, het broeikaseffect wordt minder en zonne- en windenergie is er genoeg. Het aanschaffen van zonnepanelen is best wel duur, maar als de zon schijnt krijg je er gratis energie voor terug. De zonnepanelen op het dak van de gymzaal leveren de energie voor het gebruik van de gymzaal en als er energie overblijft, dan maakt de school daar gebruik van.
 

Tevreden

Het geld voor de 22 zonnepanelen, in totaal € 7200,-, is via crowdfunding opgehaald. De zonnepanelen hebben een piekvermogen van 5830 KWh. In 14 maanden tijd hebben ze 6500 KWh opgebracht en dat betekent een besparing van 3681 kg Co2-uitstoot. Aan Chris van Broekhoven, Facilitair Manager bij de Scala-basisscholen de vraag of Scala tevreden is over het resultaat? “Wij zijn 100% tevreden over het resultaat.” Wat is het volgende project van Scala, dat vanaf het begin een prominent aandeel heeft geleverd aan de komst en het functioneren van de energiecoöperatie Energiek Heusden? Van Broekhoven: “Het volgende project is nog niet definitief gekozen, omdat de financiering nog bekeken moet worden. Voorlopig denken we aan de Bolster, maar besloten is er nog niet.” Enigszins sceptisch is hij is over de wijze van financieren. “Crowdfunding is niet helemaal een snelle manier gebleken om geld te genereren.”
 


2-12-2016 (c) tekst Rieky Schalken, foto’s Walter Tuerlings en Ad van Kessel
 

Op 17 september 2015 werden de 22 zonnepanelen op het dak van de Lambertusschool in Haarsteeg officieel in gebruik genomen. Ruim een jaar later is het tijd om de eerste tussenbalans op te maken. In totaal werd er 6.500 kWh opgewekt en ook de CO2-besparing mag er zijn: bijna 3700 kg. Rapportcijfers waar je mee thuis kunt komen. 
 

Samen maken we energie duurzaam & betaalbaar

Energiek Heusden is de energiecoöperatie van, voor en door de inwoners van de gemeente Heusden.

Uit de overtuiging dat lokale initiatieven meehelpen om samen de wereldwijde energieproblematiek op te lossen wil Energiek Heusden energie duurzaam en betaalbaar maken door:
  • Inwoners van de gemeente te betrekken, te stimuleren en te adviseren;
  • Oplossingen aan te dragen voor individuele en collectieve toepassingen;
  • Lokaal te doen wat lokaal kan en samenwerking te zoeken waar lokaal niet lukt.
Nieuwsbrief
*
Terug naar boven