Home

Coöperaties wekten in 2019 zeventien keer meer zonnestroom op dan in 2015. Inmiddels ontvangt een kwart miljoen van de Nederlanders duurzame stroom uit een bron die omwonenden samen betalen en opzetten.

Dat blijkt uit de vandaag verschenen Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt en de Rijksdienst voor Ondernemen. In 2019 kwamen er 195 nieuwe collectieve zonprojecten bij, en in totaal ligt er nu 119 megawatt aan collectief zonnevermogen in ons land. In 2015 was dat nog 7 megawatt. Ook collectieve windprojecten groeiden de afgelopen jaren, maar minder hard; een verdriedubbeling in vier jaar tijd.

Hogere kosten voor collectief

Het aandeel collectieve projecten in de zonnewereld is klein, slechts 2 procent van alle zonneprojecten. De rest is van particulieren die panelen op hun dak leggen en projectontwikkelaars die private zonneparken ontwikkelen. Een collectief oprichten voor duurzame stroom heeft veel voeten in de aarde. Niet alleen de zonnepanelen of windturbines moeten betaald worden. Er zijn ook een ledenadministratie, communicatieplannen, dakberekeningen en verzekeringen nodig."De businesscase is vaak lastig voor dergelijke projecten", vertelt Katrien Prins, manager bij Hier Opgewekt. "Aan de andere kant zijn de projecten vaak méér dan alleen maar een zonnepark. Collectiviteit helpt wijken om  te verduurzamen met elektrische laadpalen, betere isolatie en allemaal andere initiatieven."

Belangrijk in energietransitie

Prins denkt dat collectiviteit steeds belangrijker wordt. "Iedereen gaat de energietransitie merken en mensen kunnen er last van krijgen. Met collectieve projecten krijgt de burger inspraak én profiteert hij van de transitie." Het is volgens Prins dan ook van belang dat er meer collectieve projecten komen.
Die groei wordt nu gehinderd door onduidelijke regelweging, aldus het rapport. De zogenoemde Postcoderoosregeling zorgt er nu voor dat cooperatie-leden hun energiebelasting terugkrijgen. "Dat is essentieel om een collectief rendabel te maken. Er komt een nieuwe regeling, maar er is veel onduidelijkheid of de belastingkorting daar nog in zit." Die onduidelijkheid houdt initiatiefnemers deels tegen.

Capaciteit stroomnet

Daarnaast lopen collectieven tegen dezelfde problemen aan als projectontwikkelaars: het stroomnet is op sommige plekken vol. De capaciteit van het net kan de levering van stroom niet aan. Ten slotte wil niet elke eigenaar van een pand zomaar zijn dak verhuren aan een cooperatie. 'Vooral bij flats kan dat een probleem zijn, omdat de hele vereniging van eigenaren dan in moet stemmen met de plannen.' Collectieve zonneparken op lege stukken land zijn er nu nog nauwelijks; 96 procent ligt op daken. Als er ruimte is, kan dat in de toekomst wel een optie zijn.
Lees verder

Energiecoöperatie Energiek Heusden heeft maandag 27 mei in zaal Utopia haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit jaar was er voor gekozen om, voorafgaand aan de ALV van Energiek Heusden, de ALV van Zon op Heusden te houden voor de deelnemers aan de postcoderoos-projecten.

Daarna kwamen de aangekondigde gastsprekers Michael Daamen en Thomas Jansen aan bod. Ook voor dit onderdeel, dat tevens voor niet-leden toegankelijk was, bestond veel belangstelling. Het werd een avond met veel innovatieve en praktische ideeën over de kansen en bedreigingen van de energietransitie.

 

Lees verder
Wethouder Mart van der Poel nam op 1 mei j.l. officieel het zonnedak op de Caleidoscoop in gebruik! Weer een stapje verder richting een energie- en CO2-neutraal Heusden.
Lees verder

Nieuwsbrief aanmelden
*

Zon op (andermans) dak

Inwoners van Heusden kunnen momenteel samen zonnepanelen plaatsen op het dak van de Multifunctionele Accommodatie “de Caleidoscoop” in Vlijmen. Dankzij Woonveste en de gemeente heeft Energiek Heusden de beschikking gekregen over het dak van “de Caleidoscoop” om daarop zo’n 450 à 500 zonnepanelen te plaatsen. De totale capaciteit van het dak zal worden uitgegeven in certificaten van 250 KWh per jaar. U kunt deelnemen door deze certificaten te kopen. Klik hier voor meer informatie.

Meedoen?

Iedere inwoner van Heusden kan meedoen. Je kunt je opgeven via een mail met jouw gegevens en bij Onderwerp: “Voorinschrijving” naar: zonopheusden@energiekheusden.nl
Dat is nog geheel vrijblijvend tot het moment waarop de contracten worden opgemaakt en getekend.

Zon op eigen dak?

Klik hier voor meer in formatie.
Terug naar boven