Home

Energie besparen is op dit moment een hot item. Energiecoöperatie Energiek Heusden stunt met de actie ‘Heel Heusden Bespaart’, met het doel om een zo groot mogelijke besparing van de CO2-uitstoot in de gemeente Heusden te bewerkstelligen. Voor degenen die eraan meedoen kan het een forse besparing van de maandelijkse energielasten opleveren. Peter Verhagen uit Vlijmen begon 40 jaar geleden al met het nemen van energiezuinige maatregelen, zoals spouwmuur- dak- en leidingisolatie en het plaatsen van dubbel glas. Al tientallen jaren houdt hij het gebruik aan gas en elektriciteit in zijn twee-onder-een-kapper bij, in relatie tot de genomen energiemaatregelen. Zijn grafieken op de pc geven feilloos aan hoeveel hij bespaart en waardoor.
In 1970 verhuisde Peter Verhagen, samen met zijn echtgenote Annie naar een twee-onder-een-kapper in de Jeroen Boschstraat in Vlijmen. “We hebben eerst grondig verbouwd en de keuken verplaatst naar achter en een garage bijgebouwd. In 1976 begon de isolatiegolf en zijn de muren met schuim geïsoleerd door Thermecom uit Zierikzee. Dat was een van de eerste bedrijven.” Hoe kwam u daarbij? “Ik kwam op het idee door een kennis in Vught, die zijn huis had geïsoleerd. Als we het samen met onze buren zouden doen, dan kregen we korting. Maar nee, spouwmuurisolatie was toen niet gewoon. Ik meen dat het destijds om een bedrag van 1600 gulden ging, waarvan 600 subsidie. Met de prijzen van destijds had je het in 2,5 á 3 jaar terugverdiend.”    
AMSTERDAM (Energeia) - Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) gaf afgelopen woensdag in een brief aan de Tweede Kamer de langverwachte duidelijkheid over de toekomst van de salderingsregeling, bedoeld om de aanschaf van zonnepanelen door kleinverbruikers te stimuleren. Die kan het beste worden omgezet in een subsidie op teruglevering of een subsidie op de aanschaf van de panelen, schreef hij. Voor het succes van die overstap is het nodig dat kleinverbruikers een slimme meter hebben. Dus zou met het invoeren van de nieuwe stimuleringsmaatregel tot 2023 moeten worden gewacht, het moment waarop vrijwel alle huishoudens in Nederland zo'n meter in huis hebben. Tot die tijd zou de huidige salderingsregeling van kracht blijven. 
De minister waakt er in zijn brief voor om al te stellig over te komen. In de aanloop naar een nieuw kabinet is het niet de bedoeling dat het zittende kabinet nieuw beleid maakt. Desondanks wordt de roep steeds luider om helderheid te verschaffen over het leven na de salderingsregeling, waarvan het einde voor 2020 was aangekondigd. Kamp heeft nu de richting aangegeven waarin het nieuwe kabinet zou moeten denken.

De gemeentelijke duurzaamheidsagenda dateert uit 2008 en is aan vervanging toe. Maar papier is geduldig en om de slogan ‘Heel Heusden Duurzaam’ waar te maken, kunnen we volgens wethouder Van der Poel maar het beste zoeken naar creatieve oplossingen. “We staan voor een enorme uitdaging. Weg van die dikke nota’s waar hele mooie verhalen in staan, maar aan de slag. Vandaag gaan we kennis maken met elkaar, ideeën uitwisselen en ook starten met de uitvoering. Vanmorgen was hier het jeugdcongres over Duurzaamheid. Volwassen hebben de aarde te leen van de kinderen. Logisch is het daarom ook om aan de kinderen te vragen wat zij willen.” De conferentie over Duurzaamheid op donderdag 29 juni in de abdij van Mariënkroon heeft heel veel energie opgeleverd om aan de slag te gaan en een nieuwe interactieve website om de vorderingen bij te houden.

Energiek Heusden start met een nieuwe grote actie, die ‘Zon op Heusden’ heet, waarbij 1000 zonnepanelen op enkele daarvoor geschikte daken worden gelegd. De gemeente Heusden heeft al één dak beschikbaar gesteld voor Zon op Heusden, namelijk het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden, goed voor zo'n 200 panelen. Andere daken zijn reeds in beeld. Voor de uitvoering van Zon op Heusden worden 2 nieuwe coöperaties opgericht, voor deelnemers van A59-noord en A59-zuid. Zon op Heusden is speciaal bedoeld voor huurders of woningeigenaren die zelf geen panelen kunnen, willen of mogen plaatsen. Met deze ‘postcoderoosactie’ is het mogelijk om ‘Jouw zonnepanelen op Andermans Dak’ te leggen. De start wordt nu gemaakt met het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden andere daken zullen in het najaar volgen.
Van de woningeigenaren in de kernen Heusden, Elshout en Nieuwkuijk die als eerste groep kunnen deelnemen aan de actie Heel Heusden Bespaart hebben zich reeds 85 deelnemers aangemeld. Lees meer hierover in het artikel uit de Heusdense Courant (c) 2017.

De overgrote meerderheid van huiseigenaren weet niet dat er subsidie bestaat voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook de overheidscampagne ‘Energie besparen doe je zo’ heeft de bekendheid niet vergroot.


Overheidscampagne

In de periode oktober tot december werd er veel tijd en geld gestoken in het bekendmaken van de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Radiospotjes, abri-posters en tv-reclames werden volop ingezet. U kent wellicht de reclame met de tochthond en – slang die hun waarde zien verdwijnen door de komst van wandisolatie. De focus van de campagne ligt vooral op woningeigenaren met een energielabel C of hoger. In maart werd de campagne herhaalt.

Energiek Heusden was zaterdag 22 april te gast bij HTR Actueel waarin onder meer aandacht werd besteed aan Heel Heusden Bespaart. De uitzending wordt zondag 23 april herhaald om 20.00 uur. De uitzending kan ook online bekeken worden via deze link.

Donderdag 13 april vond in de Caleidoscoop te Vlijmen de Kick Off plaats van ‘Heel Heusden Bespaart’, de opvolger van de pilot ‘Drunen Noord Bespaart’, die vorig voorjaar plaatsvond. Deze energiebesparingsactie wordt mogelijk gemaakt door energiecoöperatie Energiek Heusden, de gemeente Heusden, de Rabobank, regio Hart van Brabant, in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf Susteen dat veel ervaring heeft met het geven van onafhankelijke energieadviezen.

Eigenaren van particuliere woningen die gebouwd zijn vóór 1976 krijgen de mogelijkheid om tegen een zeer aantrekkelijk tarief (€ 55,-) een uitgebreid en professioneel energieadvies op te laten stellen door het bedrijf Susteen. “Het geeft woningeigenaren de mogelijkheid om hun woning snel, gemakkelijk en voordelig, comfortabel en energiezuinig en misschien wel energieneutraal te maken”, aldus wethouder Mart van der Poel. De wethouder verwacht veel respons en belangstelling uit andere gemeentes. ”We hopen dat Heel Heusden Bespaart als een olievlek werkt naar andere gemeentes.”

Heel Heusden Bespaart

13 april 2017

De succesvolle pilot "Heel Drunen Noord Bespaart" krijgt een vervolg met Heel Heusden Bespaart. De campagne start op 13 april. Vanaf de startdatum kunnen inwoners van Heusden, met een woning die gebouwd is tussen 1925 en 1975, zich aanmelden voor een op maat gesneden energie-advies van Susteen. Dit advies wordt u aangeboden tegen de bijzonder aantrekkelijke prijs van € 55,-; de normale prijs van het advies bedraagt € 150,-. Het advies komt tot stand op basis van een persoonlijk gesprek met een gecertificeerd adviseur van Susteen, gewoon bij u thuis. Tijdens dit gesprek worden de mogelijke besparingsmaatregelen door de adviseur onderzocht en met u besproken. Kort daarna ontvangt u een uitgebreid adviesrapport waarin de besparingsmaatregelen zijn vermeld en waarin tevens, geheel vrijblijvend, voor elke maatregel een offerte is opgenomen.

 

Alle in aanmerking komende inwoners van Heusden krijgen een persoonlijke uitnodiging om aan dit unieke besparingsproject deel te nemen. Houd daarom uw brievenbus in de gaten.
Meer informatie? Klik hier.


Aanmelden 'Heel Heusden Bespaart'

Heeft u de brief over onze actie 'Heel Heusden Bespaart' al ontvangen? Dan kunt u zich ook online aanmelden.  

 

Agenda

Nieuwsbrief
*
Terug naar boven