Algemene Ledenvergadering

Datum 12mei.2017
Tijdstip 19:00 uur
Locatie Het Water aan de Hollandlaan
AGENDA
  1. Opening                                                                              
  2. Jaarverslag en jaarrekening 2016 (bijlage)
Decharge van het Bestuur voor het gevoerde beleid in 2016
  1. Bestuursverkiezing (bijlage)
  2. De plannen voor 2017 in hoofdlijnen met:
Toelichting project Drunen Noord Bespaart
Toelichting project Postcoderoos
Toelichting Duurzaamheidsagenda
  1. Rondvraag
  2. Sluiting om uiterlijk 20.30 uur       

Terug naar boven