Nieuwsoverzicht

Energiek Heusden vraagt gemeente om visie windmolens

26 maart 2019
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden vindt het op dit moment niet zinvol om, voordat er een duidelijke visie over windenergie in de gemeente Heusden op tafel ligt, met partijen te praten over nieuwe of bestaande initiatieven. De coöperatie verzoekt het gemeentebestuur om zo snel mogelijk met een integrale visie op windenergie te komen en heeft aangeboden daarbij te helpen. In die visie zouden onder andere de voorwaarden en uitgangspunten voor het verlenen van een vergunning bij het plaatsen van windmolens moeten worden opgenomen.

Op basis van haar doelstellingen ondersteunt Energiek Heusden initiatieven die gericht zijn op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de gemeente Heusden. Landelijk beleid is daarbij het uitgangspunt, vertaald naar regionale en lokale doelstellingen.

 

Ook de gemeente Heusden wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Dat wil ze bijvoorbeeld doen door op meerdere locaties windmolens en zonnevelden te plaatsen. Energiek Heusden onderschrijft die noodzaak voor het plaatsen van zonnevelden en windmolens en wil daarbij zoveel mogelijk optreden als onafhankelijke belangenbehartiger van direct omwonenden en de plaatselijke bevolking. Om die reden was Energiek Heusden, tot voor kort, betrokken bij gesprekken tussen initiatiefnemers en omwonenden van een mogelijk windmolenpark bij Doeveren.

 

Door een aantal kritische omwonenden van deze locatie is enige tijd geleden een comité opgericht, dat onderzocht heeft of er binnen de gemeente Heusden geen betere alternatieve locaties mogelijk zijn. Vooral de afstand tussen de windmolens en de gevolgen voor woningen in de nabijheid van de locatie in Doeveren zijn daarbij leidend geweest. Naar aanleiding van het onderzoek is gebleken dat er bij de gemeente slechts een beleidsnota uit 2009 bestaat op basis van inmiddels achterhaalde uitgangspunten en inzichten.

 

Een verantwoord beleid op het gebied van energietransitie is alleen mogelijk met een zo groot mogelijk draagvlak binnen de plaatselijke bevolking. Voor de uitvoering is goed overleg en samenspraak met de Heusdense bevolking wenselijk en noodzakelijk. Om die reden adviseert Energiek Heusden de gemeente om zo snel mogelijk met een heldere visie te komen over de voorwaarden waaraan molens moeten voldoen om in de gemeente geplaatst te kunnen worden.


 
www.energiekheusden.nl
Coöperaties wekten in 2019 zeventien keer meer zonnestroom op dan in 2015. Inmiddels ontvangt een kwart miljoen van de Nederlanders… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden heeft maandag 27 mei in zaal Utopia haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit jaar was er… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Wethouder Mart van der Poel nam op 1 mei j.l. officieel het zonnedak op de Caleidoscoop in gebruik! Weer een stapje verder richting een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
We zijn door de gemeente genomineerd voor "Heusdenaar van het Jaar". En daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op. Maar nu… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven