Nieuwsoverzicht

“We gaan niet voor de uitverkoop van zonnepanelen”

10 februari 2015
www.energiekheusden.nl
De kop is er af met de eerste officiële actie van Energiek Heusden, een energiecafé in het gemeentehuis van Vlijmen op maandag 9 februari, met als onderwerp: Collectieve inkoop van zonnepanelen. De belangstelling, met enkele tientallen geïnteresseerden voor dit onderwerp kon beter, maar de coöperatie is net opgestart, moet nog bekendheid genereren en haar bestaansrecht bewijzen. Opvallend was wel de afwezigheid van de politiek. Het enige raadslid dat aanwezig was, kwam uit persoonlijke belangstelling.
Rinus Zebregts, secretaris van de coöperatie, legde de bedoeling uit van Energiek Heusden, een non-profitorganisatie die met louter vrijwilligers werkt, met een contributie van € 15,-, bestemd voor de ‘clubkas’, en het motto: ‘Samen maken we energie duurzaam en betaalbaar’.
Hij benoemde de functies van de verschillende werkgroepen: Productie, Reductie, Sportaccommodaties en Communicatie en Educatie. Vervolgens werd een tekenfilmpje getoond over het nut en de noodzaak van een lokale energiecoöperatie. Daaruit blijkt dat de techniek, het geld en de bevlogenheid er zijn om lokale initiatieven te ontplooien en die tot een succes te maken.
 


Als de zon schijnt
Na dit inleidend filmpje belichtte de voorzitter van de werkgroep Productie: Marcel Vrensen, onder andere het verschil tussen gebruiker en producent van (zonne-)energie. De prijs die we voor stroom aan onze energieleverancier betalen, bestaat uit: geleverde stroom, energiebelasting en BTW. “Met zonnepanelen is het terugleveren van stroom aan het energienet niet voordelig, want je krijgt de energiebelasting en BTW niet terugbetaald”, zei hij. Het is volgens Vrensen niet verstandig meer op te wekken dan je zelf verbruikt.
Afhankelijk van de ligging van een dak en storende elementen als dakkapellen en hoge bomen kan een kwalitatief goed zonnepaneel tegenwoordig 250 Wattpiek hebben. Een indicatie of uw dak wel of niet geschikt is voor zonnepanelen, krijgt u via de website: www.zonnescanbrabant.nl. Verstandig is het wel om er rekening mee te houden dat de gegevens niet altijd kloppen.
Er zijn drie soorten zonnepanelen: monokristal, polykristal en full black. Marcel Vrensen benadrukte dat de keuze vooral een esthetische keuze is en met name de dunne full black-panelen, die goed bij zwarte dakpannen passen: “flink wat duurder zijn, maar ook bij niet ideale situaties beter werken”. Een verschil tussen zonnepanelen van Aziatische of Europese makelaardij is er volgens Vrensen in de wat hogere prijsklasse nauwelijks. Het draait volgens de deskundigen vooral om de kwaliteit van de omvormer, de afwerking van het systeem, de garantie en service van de zonnepanelen.
 
Collectief gedachtengoed
Volgens Arnold Brok, lid van de Werkgroep Productie, is niet alleen het duurzaamheidsaspect van de coöperatie van belang, maar ook het collectieve, van samen iets op touw zetten met een groep mensen en een vuist maken tegen de gevestigde orde op energiegebied. “Energiek Heusden is bezig met het opzetten van een programma van eisen voor de collectieve inkoop van zonnepanelen en daarbij kiezen we voor: “Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit van systeem, service en garantie. Het kan daarom iets meer kosten, maar we gaan niet voor de uitverkoop van zonnepanelen.”

Vragen
Zowel voor als na de pauze waren er vragen over bijvoorbeeld de fysieke belasting van het (platte) dak, de benodigde constructie, de prijs van zonnepanelen, de afmetingen, het jaarlijks onderhoud, saldering, garantie en het voor- of nadeel van de analoge of slimme elektriciteitsmeter. Maar vooral ook over de kosten, waarbij als voorbeeld een jaarverbruik van 6000 kWh en een gunstig dak op het zuiden werd genomen. De geadviseerde 24 zonnepanelen gaan ongeveer € 8000,- kosten, exclusief BTW, want die kan de particulier dit jaar nog terugvragen. De terugverdientijd is 8 jaar en het rendement 12%. Bij minder gunstige omstandigheden komt er een jaar bij.
 
Andermans dak
De coöperatie gaat aan de slag met het opstellen van een Programma van Eisen, waarop ze een beperkt aantal partijen uit de buurt laat inschrijven. “We hopen dat er een nette prijs uitkomt en beloven dat service en kwaliteit bovenaan komen te staan. Met een slag om de arm denken we 3 maanden nodig te hebben voordat de zonnepanelen op uw dak liggen. Dan is het begin mei en gaat de zon al lekker schijnen”, aldus Zebregts. Wie op het eigen dak geen mogelijkheid heeft voor zonnepanelen, krijgt binnenkort de mogelijkheid voor zonnepanelen op andermans dak, en wel op het dak van de Lambertusschool in Haarsteeg. Binnenkort komt daar meer informatie over. Voor informatie over de collectieve inkoop en de coöperatie: www.energiekheusden.nl of mailen naar productie@energiekheusden.nl.
 
10-2-2015 © tekst Rieky Schalken, foto’s Marian de Bonth

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven