Nieuwsoverzicht

Nog zoekende naar geschikt serviceaanbod

27 juli 2015
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden hield tweemaal een energiecafé Switchservice, op 6 juli in basisschool De Duinsprong te Drunen en op 16 juli in het gemeentehuis te Vlijmen. Aanleiding voor het organiseren van deze energiecafés aan de vooravond van de grote vakantie was het stuntgedrag van de energieleveranciers die met hun prijzen over elkaar heen duikelden. Als lokale energiecoöperatie wil je daar op anticiperen. De kennis om geïnteresseerden te helpen met het overstappen naar een andere energieleverancier is daarvoor in huis. Voor belangstellenden bestaat nog altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van het speciale programma op de website van Energiek Heusden. 

Vooraf was moeilijk in te schatten hoe groot de belangstelling voor deze energiecafés zou zijn, vandaar dat in de voorbereidingen met verschillende scenario’s rekening gehouden is, zodat ter plekke ingespeeld kon worden op het aantal bezoekers.
 
Cijfers
De belangstelling was beide keren aan de matige kant. Op 6 juli, in basisschool De Duinsprong, is gekozen voor het starten met een algemene inleiding (hieronder apart te downloaden), waarna 6 belangstellenden individueel begeleid zijn. Voor 4 personen betekende dat respectievelijk een voordeel van: 2 x € 350,-, 1 x € 300,- en 1 x € 348,- per jaar. Voor 1 persoon, met een nog lopend contract dat afgekocht moet worden,  zou het een voordeel van € 250,- per jaar op kunnen gaan leveren. Een besparing van € 30,- voor iemand met verschillende energieleveranciers is weliswaar gering, maar nog steeds het overwegen waard.
Op 16 juli, in het gemeentehuis te Vlijmen, bleef de algemene inleiding achterwege. Hier werden vier personen direct geholpen met de Switchservice. Voor 3 personen betekende dat een voordeel van respectievelijk: € 260,-, € 300,- en € 250 per jaar. Een persoon, met een nog lopend vierjarig contract, heeft later zijn gegevens ingeleverd.
 
MKB en sportverenigingen
Weliswaar een wat magere oogst, maar het leverde wel veel waardering op van degenen die van de switchservice gebruik gemaakt hebben en van een behoorlijke besparing gaan genieten. Het bestuur van Energiek Heusden gaat het effect van deze energiecafés evalueren. Het is zich terdege bewust van het feit dat de coöperatie nog in de kinderschoenen staat, naamsbekendheid moet krijgen en ook nog zoekende is naar datgene waar het meeste behoefte aan is. Daarbij wordt gedacht aan het aanbieden van bijvoorbeeld switchservice voor het MKB en de sportverenigingen. Wordt vervolgd.

Klik hier om de presentatie te downloaden.


Foto: Ad van Kessel

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven