Nieuwsoverzicht

WASTE? NO WAY!

10 oktober 2015
www.energiekheusden.nl
WASTE? NO WAY! Zo heet het anti-afvalproject, bedacht door de werkgroep Educatie van energiecoöperatie Energiek Heusden. Waste betekent behalve afval ook verspilling. Verspilling? Dat willen we echt niet meer. No way! We zien in dat steeds meer afval voor steeds meer problemen zorgt. We putten moeder Aarde uit. Dat moet anders, dat kan anders en dat willen we anders.
 

WASTE? NO WAY! Is een project voor de jeugd met een hoog doe-gehalte, gebaseerd op 7 pijlers:
 
5 ORANJE PIJLERS:
* Oppimpen
* Een tweede kans geven
* Een andere bestemming geven
* Hergebruik in een kunstwerk
* Gesorteerd wegbrengen
 
1 GROENE PIJLER:
* Zuinig zijn op grondstoffen
 
1 RODE PIJLER:
* Weggooien
 
Bij alle 7 pijlers worden voorbeelden gegeven van bijbehorende doe-activiteiten, uiteenlopend van een bezoek aan een tweedehands-winkel of milieustraat, het oppimpen van een kast of fiets, het maken van een kunstwerk/collage van afvalstoffen, tot aan het opruimen van zwerfvuil toe. En natuurlijk kan het project ook uitgebreid worden met zelf bedachte ludieke en creatieve acties om verspilling te voorkomen en de afvalberg terug te dringen.
 
WASTE? NO WAY! is in week 41 van start gegaan bij verschillende leeftijdsgroepen van Jong Nederland en scouting Dr. Akkermans. Circa 130 jongeren nemen er aan deel. "Kinderen moeten zich bewust zijn of worden van de noodzaak van het zuinig omgaan met hun spullen. Belangrijk is dat ze beseffen dat voor het maken ervan grondstoffen en materialen nodig zijn en dat dat productieproces veel energie kost. Je wint al een hele hoop als dat besef doordringt en als daardoor zuinig zijn met grondstoffen een grondhouding wordt. Het heeft alles te maken met duurzaamheid; het behoud van onze enige aardbol. Het project is zo opgezet dat het in de toekomst ook bij andere scoutinggroepen, jeugdverenigingen en basisscholen kan gaan draaien", aldus initiatiefnemers Trees Oudshoorn en Walter Tuerlings, die ondersteuning bieden bij de implementatie van het project in de vereniging, organisatie of school.

De eerste resultaten van WASTE? NO WAY! zullen op expressieve wijze gepresenteerd worden op de algemene ledenvergadering van Energiek Heusden.

Voor meer informatie mail naar Trees Oudshoorn: oudsh521@planet.nl of Walter Tuerlings: walter.tuerlings@scalascholen.nl.

Foto's: Ad van Kessel

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven