Nieuwsoverzicht

Laadpalen voor elektrische auto's in de openbare ruimte

24 september 2014
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden wil graag zo breed mogelijk voor zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente werken aan energiebeheer/-reductie. Een van de mogelijkheden, die particulieren zelf kunnen benutten, wordt aangeboden in onderstaande informatie van de gemeente Heusden.

Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Veel Nederlanders weten dat. We zien dan ook steeds meer elektrische auto’s op de weg. Helaas is het opladen van deze auto’s niet voor iedereen even gemakkelijk. E-rijders die niet kunnen parkeren en opladen op eigenterrein zijn aangewezen op openbare laadpalen. 
 
De provincie Noord-Brabant en Netbeheerder Enexis werken op dit moment aan de realisatie van een uitgebreid netwerk van openbare laadpalen. Vanuit dit provinciale proefproject kunnen we als gemeente een beperkt aantal laadpalen plaatsen. Om aanspraak te maken op een laadpaal dient de gemeente eerst een aanvraag te krijgen van een e-rijder. Onder e-rijders verstaan wij eigenaren en berijders van volledig elektrische en hybride elektrische auto’s, die woonachtig zijn in de gemeente Heusden. Bedrijven komen niet in aanmerking.
 

Voorwaarden

Laadpalen uit het proefproject worden toegewezen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • De e-rijder heeft geen mogelijkheid om te parkeren en laden op eigen terrein;
  • De aanvrager bezit of maakt gebruik van een elektrische auto;
 
De uiteindelijke locatie van de openbare laadpaal wordt bepaald door de gemeente in overleg met de aanbieder van de laadpaal. De gemeente streeft er naar om de laadpaal binnen een loopafstand van 300 meter van het aanvraagadres te plaatsen. Hiertoe is een aantal mogelijke locaties vastgesteld. Alleen deze locaties komen in aanmerking voor plaatsing van een openbare laadpaal.
 
De laad- en servicekosten voor het gebruik van de laadpaal zijn voor de rekening van de e-rijders; de auto kan worden opgeladen door het gebruik van een uniforme laadpas, die op alle laadpalen in Nederland te gebruiken is. Aan de plaatsing van de laadpaal zijn voor de e-rijders geen kosten verbonden.
 

Een verzoek indienen

E-rijders kunnen tot 1 september 2014 een verzoek voor een openbare laadpaal indienen via email. De email kunt u sturen naar info@heusden.nl ter attentie van Wilma Broeders.
 
Daarbij dient u de volgende informatie aan te leveren:
  • Uw NAW-gegevens;
  • Het adres waarvoor u de laadpaal aanvraagt;
  • Een verklaring waaruit blijkt dat u een elektrische auto bezit of daarover beschikt (zoals een kopie kentekenbewijs of een berijdersverklaring van een leasemaatschappij). Het verstrekken van een ondertekend aankoopcontract is ook mogelijk. Daaruit dient te blijken vanaf welke datum u beschikking krijgt over de elektrische auto.
 
Na ontvangst van het verzoek reageren wij zo snel mogelijk of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Door het beperkte aantal beschikbare laadpalen binnen het proefproject biedt het indienen van een verzoek geen garantie op daadwerkelijke plaatsing van een laadpaal. E-rijders die voldoen aan alle eisen worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra de gemeente een paal krijgt toegewezen, krijgt de nummer één op de lijst een openbare laadpaal in de buurt van zijn huis. Enzovoorts. 

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven