Nieuwsoverzicht

Glas & blik = oké

30 maart 2016
www.energiekheusden.nl
De eerste, succesvolle resultaten van Waste? No Way! zijn gepresenteerd op de Dromen.Doen.Heusden.-dag (DDH-dag) van 28 februari in de Voorste Venne te Drunen. Waste? No Way! is een project dat in het najaar van start is gegaan bij verschillende leeftijdsgroepen van Jong Nederland en scouting Dr. Akkermansgroep.

De bedoeling van het project is dat kinderen zich bewust worden van de noodzaak om zuinig om te gaan met hun spullen. Belangrijk is dat ze beseffen dat voor het maken van hun spulletjes veel grondstoffen en materialen nodig zijn en dat het productieproces ervan veel energie kost. Je wint al een hele hoop als dat besef doordringt en als daardoor zuinig zijn met grondstoffen een grondhouding wordt. Het heeft alles te maken met duurzaamheid; het behoud van onze enige aardbol. Het project is volgens de initiatiefnemers van Energiek Heusden zo opgezet dat het ook bij andere scoutinggroepen, jeugdverenigingen en basisscholen kan gaan draaien.
 

Het was ook een drukte van belang in de grote stand van Waste? No Way!, waar ook andere organisaties die zich bezighouden het reduceren van ‘onze’ afvalberg zich presenteerden. Bezoekers konden tips geven voor het terugdringen van afval, maakten daar gebruik en kwamen soms met verrassende tips. Uit de tips blijkt ook dat er nog veel te winnen valt met goede voorlichting en informatie over dit onderwerp. Er kwamen niet alleen tips, maar ook vragen, zoals: Waar laat het kaaspapier, bij papier of plastic? 
 

Een greep uit de tips:

Duidelijke aanwijzingen op verpakkingen zetten over de wijze waarop het product gerecycled kan worden.

Mogelijkheid bieden aan vrijwillige opruimers om gratis afval kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld speciale zakken geven die ze naar de stort kunnen brengen.

Kapotte spullen repareren – repaircafé.

Uitkeringsgerechtigden voor behoud van uitkering een paar uur per week bermen laten schoonprikken.

NPO Groen APP (De NPO Groen app daagt je uit om je impact op het milieu te verminderen! Accepteer uitdagingen, hou ze een week vol en ontdek wat je hebt bespaard.)

Koop zo min mogelijk in plastic. Glas & blik = oké.

Kijken of mobiele telefoons gerecycled kunnen worden. Iedereen heeft er thuis zoveel liggen.

Inzameling van lege verpakkingen van bv melk en sap.

In plaats van 2 maar 1 auto voor de deur. Autoverhuren, Snapp Car kan ook.

Creatieve hergebruikersideetjes zoeken ( Pinterest App).

Kledingruilparty. Een avondje met vrienden, waarop je kleding die niet meer past of die je niet meer aandoet, kunt doorgeven.

Gratis oude spullen bij gemeentewerf beschikbaar stellen voor inwoners.

Neem de benenwagen en meer de fiets.

Statiegeld op drinkblikjes.

Plastic doppen gemeentelijk inzamelen t.b.v. hulphond.
 

Conclusie

Enkele van de tips, zoals kledingruilparty’s, repaircafés, particulieren die hun auto verhuren en de inzameling van mobieltjes voor goede doelen, komen steeds meer in zwang. En ook het feit dat mensen twee app’s noemen, geeft wel de betekenis daarvan aan. En voor de inzameling van lege verpakkingen van bijvoorbeeld melk en sap loopt in Heusden een proef in een woonwijk. Optimistische geluiden dus met betrekking tot vermindering van de afvalberg en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot op de DDH-dag, maar ook dat met betrekking tot voorlichting en informatie er nog veel te winnen valt.

Foto: Marian de Bonth

 
www.energiekheusden.nl
Coöperaties wekten in 2019 zeventien keer meer zonnestroom op dan in 2015. Inmiddels ontvangt een kwart miljoen van de Nederlanders… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden heeft maandag 27 mei in zaal Utopia haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit jaar was er… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Wethouder Mart van der Poel nam op 1 mei j.l. officieel het zonnedak op de Caleidoscoop in gebruik! Weer een stapje verder richting een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden vindt het op dit moment niet zinvol om, voordat er een duidelijke visie over windenergie in de… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven