Nieuwsoverzicht

GEZOCHT: energieke huiseigenaren met grote ambities

14 april 2016
Woningen zijn in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 15 tot 20% van het energieverbruik. In 2050 wil de regio Hart van Brabant over een volledig energieneutrale woningvoorraad beschikken.Hierover zijn met verschillende regiogemeenten, energiecoöperaties, belangenorganisaties en onderwijsorganisaties afspraken gemaakt en die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor eind 2017 staat realisatie van onder meer de eerste 50 Nul-op-de-Meter (NOM) koopwoningen op de rol.

De partijen uit deze overeenkomst zijn nu dan ook op zoek naar particuliere woningeigenaren met:

1. een rij- of twee-onder-een-kapwoning gebouwd in de periode tussen 1950 en 1980 en gelegen
binnen één van de volgende gemeenten: Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk, Dongen,
Gilze-Rijen, Goirle, Heusden of Hilvarenbeek;
2. concrete ambities om hun bestaande woning op korte termijn volledig naar Nul-op-de-Meter
(NOM) te renoveren;
3. voldoende (eigen) middelen om de aanzienlijke renovatiekosten te kunnen financieren en/of een
hoog energieverbruik (vergelijkbaar met Energielabel E-G);

Toelichting

Een NOM-woning is een woning waarbij het energieverbruik voor ruimteverwarming, -koeling, warm
tapwater gebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting) in
balans is met de opwekking van energie, zodat de som nul is.
Woningen uit de periode 1950-1980 zijn vaak nog slecht geïsoleerd. Daardoor is het energieverbruik
hoog. Eigenaren kunnen dat geld voor gas en elektriciteit slimmer gebruiken; namelijk door de
woning supergoed te laten isoleren (nieuwe gevel, nieuw dak) en gebruik te gaan maken van zonneenergie,
windenergie en/of aardwarmte. Zo wordt de woning energieneutraal, oftewel "Nul op de
Meter" en vallen de kosten voor gas en elektriciteit weg. Na dertig jaar heeft de eigenaar de
investering terugverdiend (op basis van huidige energie- en woningprijzen). In de tussentijd woont
men een stuk comfortabeler in een perfect geïsoleerd huis.
In de regio staan al huurwoningen die energieneutraal gemaakt zijn. We weten dus dat het kan. Nu
wil de regio deze innovatieslag verbreden naar koopwoningen door woningeigenaren te helpen.
Enerzijds door het verstrekken van actuele inhoudelijke informatie en anderzijds door u daarbij in
contact te brengen met gelijkgestemden en deskundigen uit de markt. Eind mei / begin juni
organiseren we daartoe één of meer regionale bijeenkomsten (afhankelijk van het aantal
aanmeldingen). Deze zullen 's avonds plaatsvinden. Op 3 juni 2016 sluiten we in ieder geval aan bij de
klimaatconferentie die dan wordt georganiseerd door Energie Gilze-Rijen. Als ook andere
energiecoöperaties uit de regio in deze periode activiteiten organiseren, sluiten we daar graag bij
aan.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 18 april aanstaande door een mail (met uw naam, adres en
telefoonnummer) te sturen naar: mark.roza@dongen.nl , namens de regiegroep ‘Op weg naar
energieneutrale woningen in Hart van Brabant’.
Nadat u zich heeft aangemeld hoort u wanneer en waar de bijeenkomsten plaatsvinden.
 

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven