Nieuwsoverzicht

Smart Grid en slimme energiesystemen

10 oktober 2016 door -
www.energiekheusden.nl
Voorbeelden genoeg voor het gebruik op efficiënte wijze van duurzame energie op de Vakbeurs Energie, die 4, 5 en 6 oktober gehouden werd in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De elektrische auto is er een mooi voorbeeld van, maar ook de Smart Grid, een slim energiesysteem dat vraag en aanbod van (zoveel mogelijk) zelf opgewekte energie in een bepaalde eenheid (bijvoorbeeld flatgebouw, stad, industriegebied, landen ect.) op elkaar afstemt. HalloHeusden bezocht deze vakbeurs en liet zich voorlichten over onder andere elektrische auto’s en de noodzaak van de Smart Grid. Dit met het oog op klimaatverandering in relatie tot vermindering van de CO2-uitstoot.

Iedereen is het er wel over eens dat aan het gebruik van fossiele brandstoffen een einde zal moeten komen. De tijd dringt, ook voor Nederland dat in dit verband fiks achterloopt bij de meeste ontwikkelde landen. In Nederland is in 2013 een breed gedragen energieakkoord bereikt wat gaat zorgen voor een grote omslag. Daarnaast wordt eind dit jaar het internationaal verdrag van de Klimaatconferentie Parijs 2015 van kracht. Dit verplicht alle landen om uitdagende doelstellingen te realiseren. Eén van de doelstellingen voor Nederland is dat in 2020 14% van het totale verbruik uit duurzame energie bestaat. En dat zal nog een hele klus worden om deze (eigenlijk te lage) doelstelling te halen. Het nieuwe kabinet zal in het licht van ‘Parijs’ nieuwe en veel grotere stappen moeten gaan nemen. Een ieder van ons zal dat gaan merken.

Lees meer op HalloHeusden.nl.

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven