Nieuwsoverzicht

Energietransitie, laat je informeren en inspireren

01 augustus 2016
www.energiekheusden.nl
Op dinsdagavond 1 november wordt in het bibliotheekgebouw van Vlijmen een debatavond gehouden over de vraag of de noodzakelijke overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, de zogenaamde energietransitie, spontaan zal verlopen. “Wellicht is de noodzaak, om de klimaatveranderingen een halt toe te roepen, wel veel groter dan het nu lijkt! Maar is het technisch wel allemaal uitvoerbaar? De overgang naar een duurzame energievoorziening vereist een breed draagvlak. Niet alleen de overheid en bedrijven, maar ook burgers kunnen hierin het initiatief nemen”, is mening van de organiserende Initiatiefgroep Debat Platform de Langstraat e.o.

De achterliggende gegevens
In 2020 moet 14% van ons energieverbruik duurzaam zijn. Duurzame energie is beter voor het milieu en draagt bij aan het stoppen van de klimaatveranderingen. De overheid stimuleert daarom de duurzame productie van elektriciteit en gas. Voor de lange termijn wordt er gewerkt aan een duurzame energiehuishouding. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.
Nederland loopt achter op het gebied van duurzame energie. Om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland de komende decennia een flink aantal tandjes bijschakelen. Dat vergt miljarden aan extra investeringen, maar levert ook rendement op in de vorm van tienduizenden banen, extra economische groei en een sterker Nederland.
De overgang naar duurzame energie is onvermijdbaar. Het tijdperk van olie, gas, kolen en atoom zal niet eindigen, omdat we zonder komen te zitten, maar omdat het ingehaald wordt door o.a. betere en duurzame technologieën met betere verdienmodellen. De conventionele elektriciteitsopwekking zal op lange termijn verdwijnen en vervangen worden door natuurlijke bronnen, zoals warmte en koude, biomassa, zon, wind, bodem en water.
 
Doemscenario
De meeste klimaatdeskundigen zijn het erover eens dat een snelle en drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd noodzakelijk is om desastreuze ontwikkelingen te voorkomen. Voor de overgang naar het gebruik van duurzame energie is heel veel geld nodig. Daarom is het van groot belang om te onderzoeken welke technologische mogelijkheden er zijn en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het hele klimaat- en energievraagstuk is complex en lastig vanwege de vele de vele aspecten.
 
Welkom
Het thema van de debatavond is ‘Energietransitie’, waarbij gediscussieerd wordt  aan de hand van de kernwoorden: Onvermijdbaar, Snelheid en Nut, Noodzaak en Gevolgen. De bedoeling van het debat is dat er een levendige discussie ontstaat, waarbij het niet alleen over feiten zal gaan, maar over fictie en fabels die er over het onderwerp bestaan. Voor de pauze (20.15 uur) zullen Roderik van den Bogaard en Jan de Jong een inleiding verzorgen. Na de pauze volgt het plenair debat.
Belangstelling? Zo ja, dan ben je van harte welkom op de debatbijeenkomst. Om je aan te melden stuur je voor- en achternaam en woonplaats naar: debatplatformdelangstraat@gmail.com.
De organisatie is in handen van vrijwilligers, die om de onkosten te dekken een bijdrage van € 5,- vragen, te voldoen bij binnenkomst. Aanvang 19.15 uur, geplande afsluiting om 21.30 uur.
 
De initiatiefgroep Debat Platform de Langstraat e.o. bestaat uit: Saskia van der Meer, Sjef van Herpt, Jan Pijnenborg, Seno Koenderink, Wim Straver, Eric Hamburg en Ad Heersche.

 
www.energiekheusden.nl
Soms vraagt een artikel in de krant om een stevige reactie. Zoals van Ton Voermans in het BD van afgelopen vrijdag… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Coöperaties wekten in 2019 zeventien keer meer zonnestroom op dan in 2015. Inmiddels ontvangt een kwart miljoen van de Nederlanders… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden heeft maandag 27 mei in zaal Utopia haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit jaar was er… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Wethouder Mart van der Poel nam op 1 mei j.l. officieel het zonnedak op de Caleidoscoop in gebruik! Weer een stapje verder richting een… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven