Nieuwsoverzicht

Subsidie voor energiebesparing onbekend bij huiseigenaren

15 mei 2017
www.energiekheusden.nl

De overgrote meerderheid van huiseigenaren weet niet dat er subsidie bestaat voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook de overheidscampagne ‘Energie besparen doe je zo’ heeft de bekendheid niet vergroot.


Overheidscampagne

In de periode oktober tot december werd er veel tijd en geld gestoken in het bekendmaken van de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Radiospotjes, abri-posters en tv-reclames werden volop ingezet. U kent wellicht de reclame met de tochthond en – slang die hun waarde zien verdwijnen door de komst van wandisolatie. De focus van de campagne ligt vooral op woningeigenaren met een energielabel C of hoger. In maart werd de campagne herhaalt.


Kleine veranderingen

Door de overheidscampagne zou de bekendheid van de subsidie moeten toenemen en mensen daardoor stimuleren om over te gaan tot energiebesparing. Uit het onderzoek dat na de overheidscampagne is gedaan, komt naar voren dat de bekendheid slechts met 2 procent is vergroot (van 25 naar 27 procent).

Verkeerde inschatting investering


De belangrijkste drempel voor woningbezitters is de investering voor verduurzaming in de woning. Slechts een klein deel (tussen de 7 en 29 procent) schat de kosten voor energiebesparende maatregelen juist in. Het overgrote gedeelte denkt dat de kosten hiervoor veel hoger liggen dan dit in werkelijkheid is. Een tweede drempel is de overlast die het kan veroorzaken. Ruim 3 kwart denkt te maken te krijgen met veel overlast, zelfs bij het plaatsen van zonnepanelen. Ook de mogelijkheden om te besparen wordt vaak als lastige horde gezien. De campagne heeft deze drempels niet kunnen wegnemen.


Motiveren om energie te besparen

Waar de kosten het meest remmende effect heeft op verduurzamen, motiveert juist het comfort en de energiebesparing huiseigenaren het meest om de maatregelen toch door te voeren. Vaak wordt ook bij een verbouwing van de woning gelijk energiebesparing toegepast. Bij aankoop of verbouwen van de woning denkt 7 van de 10 mensen na over energiebesparende maatregelen.


Subsidie voor energiebesparing

De subsidie ‘energiebesparing eigen huis’ is niet erg bekend, terwijl deze al sinds september 2016 actief is. De subsidie geldt voor maatregelen als: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of bodemisolatie en hoogrendementsglas. Daarnaast bestaat er ook een investeringssubsidie (ISDE) voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is sinds 2 januari dit jaar aan te vragen. Beide subsidies worden door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgegeven.


Energiebeparing blijft lastig

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat energiebesparing een lastig onderwerp blijft voor veel huiseigenaren. De campagne heeft hier nauwelijks invloed op gehad.

(Bron: Energy Society Online)

Heel Heusden Bespaart
Doe mee met de actie Heel Heusden Bespaart. Voor slechts € 55,- ontvangt u dan een uitvoerig rapport waarin u kunt zien hoeveel energie u kunt besparen. En welke subsidies er mogelijk voor u beschikbaar zijn.


 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven