Nieuwsoverzicht

“We staan pas aan het begin”

02 juli 2017
www.energiekheusden.nl

De gemeentelijke duurzaamheidsagenda dateert uit 2008 en is aan vervanging toe. Maar papier is geduldig en om de slogan ‘Heel Heusden Duurzaam’ waar te maken, kunnen we volgens wethouder Van der Poel maar het beste zoeken naar creatieve oplossingen. “We staan voor een enorme uitdaging. Weg van die dikke nota’s waar hele mooie verhalen in staan, maar aan de slag. Vandaag gaan we kennis maken met elkaar, ideeën uitwisselen en ook starten met de uitvoering. Vanmorgen was hier het jeugdcongres over Duurzaamheid. Volwassen hebben de aarde te leen van de kinderen. Logisch is het daarom ook om aan de kinderen te vragen wat zij willen.” De conferentie over Duurzaamheid op donderdag 29 juni in de abdij van Mariënkroon heeft heel veel energie opgeleverd om aan de slag te gaan en een nieuwe interactieve website om de vorderingen bij te houden.


Thema’s

In zogenaamde ‘brainstormsessies’ stonden de volgende onderwerpen centraal: Heel Heusden Duurzaam! Wat is onze ambitie? Elke kern een zonneveld! Van het gas! Welke kansen biedt circulaire economie voor Heusden? Verbeteren van de biodiversiteit. Heusdens Warmtenet. Hoe gaan we met de omgevingswet onze duurzaamheidsambities realiseren? Heel Heusden bespaart 2.0. en NOM-woningen: hoe maak je een bestaande huurwoning energieneutraal? 
 

“Om de ambitie waar te maken is het noodzakelijk om op korte termijn doelen te stellen, van onderaf aan op te bouwen en nu aan de slag gaan. Dromen. Doen. Heusden. Voor het Doen zijn we hier vandaag bij elkaar. Wat is jullie ambitie”, hield wethouder Van der Poel zijn gehoor voor.

 

Ideeën

Over die ambitie werd uitgebreid gebrainstormd en er kwamen veel ideeën op tafel. “Duurzaam zijn kunnen we alleen samen. We hebben elkaar nodig. De gemeente heeft een goed totaaloverzicht en kan de verbindende factor zijn. Dat is ook noodzakelijk. Het is ook een bewustwordingsproces rondom het thema Duurzaamheid”, zei Marinda van Bureau P2, dat namens de gemeente voor de begeleiding zorgt.
 

“Van deze bijeenkomst heb ik heel veel energie gekregen. En ik heb veel geleerd over de ruimtelijke ordening”, aldus ondernemer Marc van Delft van de gelijknamige Van Delft Groep die het idee van Zonneboeren lanceerde. Veel boeren moeten noodgedwongen stoppen met hun agrarische bedrijven. “Op dat soort locaties is ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen, ruimte voor zonneboeren.” Het plan en de ruimtelijke onderbouwing wordt verder uitgewerkt en leidt misschien wel tot een van de ambities van deze dag: Elke kern een zonneveld!
 

Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en micro-organismen. Deze variatie aan levensvormen is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Volgens Harry Nijënstein, secretaris van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, loopt de diversiteit terug, waarschijnlijk ook als gevolg van de klimaatverandering. “Daarnaast hebben we te maken met versnippering. Hoe kunnen we binnen onze gemeente die versnippering voorkomen? De deelnemers aan deze conferentie onderschrijven het belang ervan. Belangrijk is om te communiceren daarover en mensen bewust te maken.” 

Het project Heel Heusden bespaart is gericht op energiebesparing en woningverbetering bij particuliere woningen. Dit project loopt al, maar het is de bedoeling na dit jaar door te gaan. De gemeente, scholengemeenschap Scala, Woonveste en Energiek Heusden willen samen de inwoners meer bewust gaan maken van de noodzaak om te werken aan duurzaamheid.

 

Provinciale visie

De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) heeft de portefeuille Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur. Zij sprak aan het slot van de conferentie over de veranderde visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke invulling van zonnepanelen in het veld. “Wij leggen de beslissing daarvoor bij de gemeentebesturen. Zij moeten beargumenteren waar het wel en niet kan. En als na bijvoorbeeld 30 jaar blijkt dat het zonneveld passé is, dan wordt weer gewoon agrarische grond. De vergunning voor zonneweiden moet dus bij de gemeenten worden aangevraagd.” Ook met betrekking tot windenergie heeft het provinciebestuur een veranderde visie. “Hoe zorg je ervoor dat iedereen ervan profiteert? Dat doe je door een convenant af te sluiten met degene die de windturbine exploiteert en die verplicht om 25% van de winst af te dragen aan de gemeenschap.” De gedeputeerde kwam met het nieuws van de lancering van een nieuwe interactieve nieuwe website.
 
Wethouder Mart van der Poel sloot de conferentie af. “Deze conferentie heeft mijn verwachtingen – en die waren heel hoog- overtroffen. Samen met inwoners en bedrijven moeten we de handschoen oppakken en ervoor zorgen dat we zo veel mogelijk mensen bij de uitvoering betrekken. We staan pas aan het begin. De handschoen van de provincie neem ik sowieso op en we gaan op een andere manier naar de zaken kijken.”

 

Heusden.citizenlab.co

En wilt u weten welke originele ideeën er bij de jeugd van de groepen 7 van de Heusdense basisscholen leven? Kijk dan op de website nieuwe Heusden.citizenlab.co, een levendige en interactieve site waar volgens gemeentevoorlichter Bas Schel iedereen die wat te melden heeft op het gebied van duurzaamheid terecht kan. De site wordt betaald en beheerd door de gemeente Heusden. “Geen dure beleidsnotitie, maar een interactief medium waar mensen zelf alle ideeën kunnen plaatsen over een duurzame toekomst en volgen hoe het gaat en waarom.”


 

2-7-2017 © tekst en foto’s Rieky Schalken 


 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven