Nieuwsoverzicht

Wind en Zon in Heusden, wat gaan we doen?

20 november 2017
www.energiekheusden.nl

Energiek Heusden houdt debat over duurzame energie
 

De eerste debatavond over ‘Wind en Zon’ van energiecoöperatie Energiek Heusden, die woensdag 15 november in de Caleidoscoop in Vlijmen gehouden werd, biedt hoop op vergroening en verduurzaming van onze gemeente. Uit het debat bleek dat de leden unaniem kiezen voor een ambitieuze aanpak van de transitie naar duurzame energie en terugdringing van de CO2-uitstoot. Energiek Heusden telt momenteel een 150-tal leden, waarvan circa 1/3 deelnam aan het debat, dat -als het aan het bestuur ligt- een jaarlijks terugkerend succesnummer op de agenda moet worden. Op die manier wil men van onderaf draagvlak creëren.


Voorzitter Frie van Hulten van Energiek Heusden sprak in zijn inleiding op de debatavond over het in Parijs gesloten klimaatakkoord dat door 195 landen ondertekend is, waaronder Nederland. “Hoe verhoudt zich dat tot Heusden? Dit is een eerste thema-avond om in Heusden een beweging op gang te krijgen, zodat we in de nabije toekomst een team krijgen, waar jullie allemaal bij willen horen. Hoever kunnen we gaan en wat is daar voor nodig?”
 

Windmolens en zonne-velden
 

Volgens bestuurslid Hans van Bokhoven loopt Heusden behoorlijk achter als het om de opwekking van duurzame energie gaat en vermindering van de CO2-uitstoot. En dat ondanks het feit dat er tal van activiteiten op dit terrein ondernomen worden. In het Parijse klimaatakkoord is het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er in 2050 een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. “Er moet nog een hoop gebeuren”, zei Van Bokhoven. “De enige conclusie die we nu kunnen trekken is: Wind en Zon in Heusden, wat gaan we doen?” Hij stelde voor om het Actieplan 2030 van Urgenda te volgen. Dat is een stappenplan naar een volledig duurzame energievoorziening in 2030. Het geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden om dat doel te bereiken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat windenergie het meest doeltreffend is, maar dat ook zonne-energie rendabel is. Op de schaal van Heusden betekent dat, volgens de agenda van Urgenda: 26 megawatt windenergie (= 3 windmolens van circa 200 meter hoog) en 65 megawattpiek zonne-energie (= 32 voetbalvelden met zonnepanelen).
 

Draagvlak creëren
 

Willem Wiskerk, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace onderschreef de cijfers en conclusies uit het Urgenda-rapport. “Het rapport slaat op spijker op zijn kop. We moeten ons energieverbruik sterk terugdringen, anders redden we het niet.” Ook hij noemde windenergie als meest ideale en rendabele bron. “In Nederland is heel veel weerstand tegen windenergie. Er bestaan veel misverstanden over.” De vogelsterfte is volgens Van Wiskerke gering, de nieuwe types windmolens maken beduidend minder lawaai en zijn magneetvrij. Hij noemde een aantal redenen over wat er misgaat met betrekking tot het draagvlak. Er bestaan heel veel anti-windmolenclubjes en lokale actiegroepen en het is gemakkelijker om ergens tegen te zijn dan voor. Er bestaat vaak boosheid over te weinig inspraak, angst voor uitzicht en de daling van huizenprijzen. (Nimby-effect) Tevens is er sprake van een gebrek aan eigenaarschap van het klimaatprobleem.
 

De tegenstanders van windenergie krijg je volgens deze campagneleider niet makkelijk om. “Je moet steun bij de bevolking zoeken en de grote middengroep mee te zien krijgen.” Hoe doe je dat? Volgens Wiskerk met hulp van Energiecoöperaties, door omwonenden van een windmolen mee te laten profiteren van de opbrengst, door vroegtijdige inspraak, door gemeentelijke eigenaarschap voor 100% duurzame stroom en door succesverhalen. “De weerstand verdwijnt als sneeuw voor de zon als de plaatselijke bevolking meedeelt in de opbrengst en die opbrengst bijvoorbeeld naar lokale projecten gaat.”

Aan het einde van de bijeenkomst vraagt de voorzitter aan de aanwezige leden hoe Energiek Heusden hen kan helpen bij het creëren van draagvlak in hun eigen omgeving. Hoe zij als “Ambassadeurs” kunnen helpen de energietransitie in onze eigen gemeente een positieve impuls te geven. Tijdens de afsluitende borrel worden hiervoor diverse suggesties gedaan die verder uitgewerkt gaan worden.

Downloads:

 

© foto’s Ad van Kessel


 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven