Nieuwsoverzicht

Succesvolle lancering Energiecoöperatie Energiek Heusden 26 november 2014

01 december 2014
www.energiekheusden.nl
Met een enorme katapult wisten de jeugdige aanwezigen op symbolische wijze de energiecoöperatie Energiek Heusden te lanceren. Dat het schootsveld van deze katapult toch maar beperkt bleek staat symbool voor het feit dat we nog maar pas op weg zijn en nog een hele weg te gaan hebben.
 
In de avond van de 26e november is in het d’Oultremont College de energiecoöperatie Energiek Heusden van start gegaan. Met dank aan het d’Oultremont College die hiervoor haar accommodatie beschikbaar stelde.

Het motto “samen maken we energie duurzaam en betaalbaar” werd door de jeugd op ludieke wijze vorm gegeven door met elkaar een ketting te vormen en het woord SAMEN onder luid geroep als een kettingreactie aan elkaar door te geven. Vervolgens werd met behulp van de gelegenheidsprofessoren gezocht naar zoveel mogelijk woorden die beginnen met de eerste letter van het woord: Samen.
 
In het begin van de avond was er ruimte voor de voorzitter Frie van Hulten en de werkgroepvoorzitters om in de vorm van een pitch, in enkele minuten weer te geven waar ze voor staan en wat ze te bieden hebben. Ook de aanwezige wethouder Mart van de Poel kreeg de gelegenheid zijn visie op het belang van de locale coöperatie te belichten. De pitches werden afgewisseld met de acts van de jeugd en de video presentatie “Energie let’s save it”. Na het plenaire deel kregen de presentaties vervolg in een z.g. marktconcept.
 
De marktpresentaties waren veelzijdig en divers. Bij de sportverenigingen lag het accent op het verschil in energieverbruik van terreinverlichting uitgevoerd in halogeen of het energiezuinige led. Leerlingen van het Technasium brachten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energiezuinige ledverlichting voor het voetlicht. Men liet zien dat op het gebied van het kleuren spectrum de ontwikkeling niet stilgestaan heeft. Deze leerlingen zijn bezig met een onderzoek op school naar de beleving en beïnvloeding van de verschillende kleuren led verlichting op de mens.
 
Leerlingen van Athena waren zeer creatief met het bouwen van allerlei vormen van kettingreacties, zoals de foto’s laten zien. Het gaf de ouderen voldoende inspiratie om het mee uit te proberen. De kettingreacties zijn synoniem aan de explosieve toename van het milieubewustzijn en het enthousiasme voor verduurzaming.
 
De werkgroep reductie had een zeer rijk assortiment aan isolatievoorzieningen voor de meest uiteenlopende toepassingen tentoon gespreid. Voorts waren er overzichtstekeningen van verschillende wijken waarop het gemiddelde energielabel van de woningen zichtbaar was. Deze tekeningen geven een indicatie van het energiereductie potentieel. Uiteraard was er aandacht voor het energiekoffertje WattNu wat bij de wijk- en buurtverenigingen inzetbaar is.
 
Bij de werkgroep productie lag het accent uiteraard op de toepasbaarheid van zonnepanelen. Er werd al melding gemaakt van zonnepanelen projecten op andermans dak waarin belangstellende kunnen participeren. Voor dit doel zullen crowdfundings projecten worden opgezet. Men verwacht op korte termijn een zonnepanelen project voor een van de gebouwen van Scala in voorbereiding te nemen.
 
Ook aan de juiste keuze van de energieleverancier is aandacht geschonken. Met de switchservice, faciliteit om van energieleverancier te wisselen, die Energiek Heusden te bieden heeft valt veel voordeel te behalen. Het voordeel kan wel ’n paar honderd Euro per jaar bedragen.
 
 
Tot slot
Het waarmaken van de hooggespannen verwachtingen legt een zware claim op de betrokkenen om het ambitieniveau in de toekomst te handhaven.
 
De organisatie dank iedereen die deze manifestatie tot een succes heeft weten te maken. Vooral aan de jeugdige deelnemers zijn we veel dank verschuldigd

 

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven