Nieuwsoverzicht

Thema-avond groot succes

15 oktober 2018
www.energiekheusden.nl

“De ambitie moet van gewone mensen komen”

Met ruim driehonderd belangstellenden was het volle bak in de theaterzaal van de Voorste Venne op vrijdag 12 oktober. Zij kwamen voor de informatieavond ‘Voor een duurzame toekomst’, georganiseerd door Energiek Heusden in samenwerking met de gemeente Heusden. Als het aan het enthousiaste gezelschap sprekers van deze bijeenkomst ligt: energiecommissaris Ruud Koornstra, wethouder Mart van der Poel, voorzitter Frie van Hulten van Energiek Heusden en cabaretier Mark van de Veerdonk, dan halen we de klimaatdoelstellingen in 2030 en komt het wel goed met een energieneutraal Heusden. Nu is het zaak om het zwaan-kleeft-aan-effect te gaan realiseren.


Wereldkampioen Energie

Rijk en Lui combineerde Ruud Koornstra in zijn betoog tot rijkeluismensen die geen hout snappen van de energietransitie. Hij bestrijdt dat hij een ‘goeroe’ is op het gebied van de Energietransitie en vertelde dat hij als ondernemer een ‘dromer is die niet opgeeft’ en over zijn leerschool en ervaringen als programmamaker van ID-tv. “Ik beloof u dat ik niet lieg”, hield hij het publiek voor en ook zonder het verdraaien van feiten is Koornstra in staat het energievraagstuk op aantrekkelijke wijze onder de aandacht te brengen. Al in het begin van zijn optreden legde hij het publiek de vraag voor of onze kinderen en kleinkinderen een beter leven krijgen dan wij, de huidige generatie. Slechts een enkeling gelooft dat de welvaart nog gunstiger gaat uitpakken voor toekomstige generaties, in tegenstelling tot de steeds groter wordende groep mensen die ervan overtuigd is dat we volgens Koornstra: “Een groot probleem hebben. De wereld moet verduurzamen, maar de vernieuwing komt niet van de grote internationaals. Die reageren doorgaans conservatief. Zie BMW dat in eerste instantie de elektrische auto afdeed als quatsch. En ons eigen Filips dat in het begin niets zag in de Ledlamp.” Duurzaam kan ook leuk zijn en dat bleek uit zijn verhaal over zijn eerste elektrische auto met een  topsnelheid van 320 km, waarmee hij eens door de politie van de snelweg werd gehaald, maar vanwege het unieke concept van de auto geen bekeuring kreeg. “De baas van Shell zeikte de elektrische auto steeds af, maar bij de opening van de Auto-RAI in 2009 was premier Balkende razend enthousiast en zei hij: ‘Kut, wat geil’. Die auto was 10 jaar geleden een attractie en nu is dit de toekomst.” Koornstra is ervan overtuigd dat de vernieuwing moet komen van de mensen zelf en niet van de overheid en het grote bedrijfsleven.

Twee jaar geleden besloot Ruud Koornstra zijn droom te verwezenlijken en een sabbatical te nemen. Hij wil een bijdrage leveren aan een nieuwe wereld. Als ondernemer was hij, ook met de introductie van de Ledlamp succesvol. Omdat er te weinig aandacht in de politiek bestaat voor een duurzame toekomst is hij een met een groep gewone burgers aan de slag gegaan en geeft nu onder andere aan de minister gevraagd en ongevraagd advies. En zo is Koornstra de eerste onbezoldigde energiecommissaris van Nederland geworden.  “We zijn schathemeltje rijk, maar het vieste jongetje van Europa. We moeten een inhaalslag maken. We zijn retengoed, vernuftig en ongelofelijk ondernemend. In 2030 moeten we Wereldkampioen Energie zijn. Die ambitie komt niet uit Den Haag, die moet komen van gewone mensen. Ik help daarbij.”

Er zijn op dit moment al prachtige voorbeelden, zoals een taxibedrijf dat 70 elektrische auto’s heeft aangeschaft, de wijk Lombok in Utrecht waar zonnepanelen met elkaar verbonden worden en zo goedkope stroom leveren. Geld moet je volgens de energiecommissaris actief maken. Daarmee kun je bijdragen aaneen betere wereld, het paradijs op aarde. “Ga morgen aan de slag, samen met Energiek Heusden. Begin met je eigen plan. Maar niet zeuren! Als je met beide benen op de grond blijft staan -probeer dat maar eens-, dan kun je geen stap vooruitzetten. Denk out of the box, de laatste plekken in de hel zijn gereserveerd voor mensen die niet handelen.” 

 

Zelfvoorzienend worden

Wethouder Mart van der Poel dook de geschiedenis in en sprak over het Brundtland-rapport dat al in 1987 aangaf dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling.  “Duurzaamheid is een zwaar onderwerp, waarbij je de kansen moet zien en niet de bedreigingen. Wij hebben de aarde te leen van onze kinderen en kleinkinderen.” Anders dan Koornstra ziet Van der Poel wel een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Alleen al door een besluit om van het gas af te gaan wordt een heel krachtige stimulans afgegeven aan de energietransitie. In 2017 heeft de gemeente opnieuw een duurzaamheidsagenda opgesteld, in samenspraak met onder andere Energiek Heusden en de natuur- en milieuvereniging. Daarbij zijn een aantal ambities geformuleerd op gebieden als energiebesparing, energie opwekken, infrastructuur en restwarmte. Er is volgens de wethouder al heel veel gebeurd in de afgelopen periode, zoals zonnepanelen op alle openbare gebouwen, 15% energiebesparing bij openbare gebouwen en – verlichting en veel minder restafval.

De toekomst staat in het teken van Elke Kern Een Zonneveld, windturbinebeleid, aanleg warmtenetwerk, afspraken met woningcoöperaties, zorginstellingen en bedrijfsleven en het ondersteunen van burgerinitiatieven, zoals in de kernen Herpt en Hedikhuizen die zelfvoorzienend willen worden op energiegebied. Ook wordt nagedacht over een vervolg op de succesvolle actie Heel Heusden Bespaart.             

 

Rol van de coöperatie

‘Samen maken we energie duurzaam en betaalbaar’ is het adagio van Energiek Heusden. Dat droeg voorzitter Frie van Hulten van Energiek Heusden uit. In een animatiefilmpje werd duidelijk gemaakt wat het effect van de klimaatverandering in de gehele wereld is. De vele roodgekleurde gebieden gaven een duidelijk beeld van het feit dat het steeds warmer wordt op de aarde. “Ontkennen is geen optie en ook wijzen naar Hullie en Zullie helpt niet”, zei Van Hulten die zijn verhaal met cijfers onderbouwde. “We kunnen 20% brandstof besparen door te consuminderen, 20% nieuwe warmte halen uit bijvoorbeeld het gebruik van stadsverwarming, waterstof, biogas en innovatie, 20% uit het gebruik van elektrische auto’s, fietsen en scooters en 40% uit wind- en zonne-energie. Als we in Heusden op een duurzame manier energie gaan opwekken en de helft daarvan komt van windmolens op zee, dan nog hebben we in Heusden 225 hectare zonneveld nodig en 20 grote windmolens.”

Energiek Heusden is een coöperatie van en voor Heusdenaren, die projecten op zakelijke wijze uitvoert, wil initiëren en regisseren. Op de rol staan: coöperatieve zonnevelden, coöperatieve windenergie, een warmtevisie-atlas per wijk en communicatieve en informatieve themabijeenkomsten houden.”

 

Relativeren

Cabaretier Mark van de Veerdonk, die aandachtig had geluisterd naar de betogen van de drie sprekers, gaf zijn eigen, originele en humoristische visie op een duurzame toekomst in “het oude walhalla van de Co2-uistoot. Daar is duurzaam over geouwehoerd. Wat daar aan energie is besteed en wat dat gekost heeft, is ongelofelijk.” Energiek Heusden noemde hij een fossiele club met leden van boven de 70. Brabanders zijn volgens Van de Veerdonk goed in relativeren. “Het roer moet om. Ach man, maokt oe eigen niet druk. 2050!”     

Voor de afsluiting van deze interessante en humoristische thema-avond kwam wethouder Mart van der Poel nogmaals het podium op om Energiek Heusden te verrassen met de onderscheiding Doener van de Maand voor het vele werk dat de vrijwilligers van deze energiecoöperatie verzetten voor de Heusdense gemeenschap. Voorzitter Frie van Hulten zei deze geste zeer te waarderen, maar de credits met name door te schuiven naar secretaris Rinus Zebregts, die van zijn vrijwilligerswerk voor EH een dagtaak heeft gemaakt.

(C) Energiek Heusden 2018. Tekst: Rieky Schalken, foto's Ad van Kessel


 
www.energiekheusden.nl
Coöperaties wekten in 2019 zeventien keer meer zonnestroom op dan in 2015. Inmiddels ontvangt een kwart miljoen van de Nederlanders… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden heeft maandag 27 mei in zaal Utopia haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit jaar was er… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Wethouder Mart van der Poel nam op 1 mei j.l. officieel het zonnedak op de Caleidoscoop in gebruik! Weer een stapje verder richting een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Energiecoöperatie Energiek Heusden vindt het op dit moment niet zinvol om, voordat er een duidelijke visie over windenergie in de… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven