Nieuwsoverzicht

ALV 2019: "De 110 miljoen die jaarlijks Heusden uitgaan, willen we graag hier houden"

05 juni 2019
www.energiekheusden.nl

Energiecoöperatie Energiek Heusden heeft maandag 27 mei in zaal Utopia haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit jaar was er voor gekozen om, voorafgaand aan de ALV van Energiek Heusden, de ALV van Zon op Heusden te houden voor de deelnemers aan de postcoderoos-projecten.

Daarna kwamen de aangekondigde gastsprekers Michael Daamen en Thomas Jansen aan bod. Ook voor dit onderdeel, dat tevens voor niet-leden toegankelijk was, bestond veel belangstelling. Het werd een avond met veel innovatieve en praktische ideeën over de kansen en bedreigingen van de energietransitie.

 


Zonnepanelen op andermans dak

De coöperatie ‘Zon op Heusden’, is een initiatief van coöperatie Energiek Heusden, speciaal bedoeld voor huurders of woningeigenaren die zelf geen zonnepanelen kunnen, willen of mogen plaatsen (postcoderoosactie).

Op het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden en het recent gerealiseerde zonnedak op de Caleidoscoop in de wijk Vliedberg te Vlijmen hebben leden van deze coöperatie respectievelijk 250 en 460 zonnepanelen liggen. Vragen op deze ALV waren er over de opbrengst van de zonnepanelen en de besparing op CO2. De zonnepanelen hebben het vorig jaar “goed gedaan” volgens secretaris Rinus Zebregts. “Over de zonnepanelen op de Caleidoscoop is nog niet zoveel te zeggen, maar die op De Kubus hebben 8 tot 10% boven het gemiddelde opgebracht”. Volgend jaar zal het bestuur van Energiek Heusden op de ALV een overzicht presenteren. Sommige leden zouden graag een fysiek bewijs van de certificaten, het aantal (zonne)panelen dat ze bezitten, hebben. Het blijkt dat de informatie daarover en ook over heel veel andere zaken, te downloaden is van de site van de landelijke overkoepelende coöperatie Zon op Nederland. Aan alles is gedacht, zoals overstappen naar een andere energieleverancier en wat te doen bij verhuizing naar een ander postcodegebied of verkoop van de zonnepanelen tot aan ontmanteling toe.

 

Cowboys en duurzame energie

Frie van Hulten, voorzitter van het bestuur van Energiek Heusden, kon een succesverhaal vertellen met een stijging van het aantal leden in het afgelopen jaar van 130 naar 250, een gezonde financiële positie (jaarrekening en begroting), de instelling van een ledenraad en een aantal nieuwe projecten en plannen voor de toekomst. “Uiteindelijk willen we toe naar het oprichten van een eigen lokale energiemaatschappij. De 110 miljoen die jaarlijks Heusden uitgaan, willen we hier houden.” Energiek Heusden wil selfsupporting zijn, nieuwe projecten initiëren en door deskundigen laten uitvoeren en de continuïteit van de coöperaties waarborgen. Met de gemeente Heusden is een convenant gesloten over het uitvoeren van bepaalde projecten. Ze zorgen voor een vaste bron van inkomsten. Van Hulten noemde als nieuwe projecten: coöperatieve zonnevelden, zonnedaken op Heusdense bedrijven in samenwerking met Solar Valley en coöperatieve windenergie. Na de visie op zonneweiden is de gemeente op dit moment bezig met ontwikkeling van een visie op windenergie. Om de zogenaamde cowboys buiten de deur te houden moet 50% van de initiatieven coöperatief zijn.

 

Innovatie

Michael Daamen, een van de oprichters van Energiek Moerdijk hield een verhaal over windmolens en de financiële opbrengsten daarvan die worden ingezet als middel om de leefbaarheid in kleine kernen te versterken. “Vooral in het begin ging het alleen maar over geld en niet over Co2-uitstoot.” De invloed die windmolens op een samenleving hebben, is volgens hem onvoorstelbaar groot. “En het geld ging de community uit”.

Voor betaalbare, onafhankelijke en duurzame energie in een lokale gemeenschap is het van belang dat er vooraf sociaaleconomische criteria worden vastgelegd. Speciaal daarvoor werd de Stichting Duurzaam Moerdijk opgericht. “Dat is een ander type besluitvorming over hoe je geld gaat investeren.” Het project Green A16 ging volgens Daamen pas echt goed lopen op het moment dat de provincie Noord-Brabant de regie overnam voor 100 megawatt windenergie. Hij gaf wel de tip mee om in verband met de kosten vooraf eerst te achterhalen hoe de infrastructuur van de elektriciteitskabels eruit ziet. Volgend jaar zullen er 28 windmolens langs de A16 operationeel zijn en daar zijn ze ‘best trots op’. “We moeten naar een decentrale energie-markt-structuur. De energietransitie is er voor iedereen”. Download hier zijn presentatie.

 

Zonnepanelen met Iconische waarde

We halen nu energie uit Groningen, maar we hebben volgens landschapsarchitect en innovator Thomas Jansen nog een aantal onontdekte energiebronnen in Brabant. Om een eitje te koken heb je volgens Jansen 2 kub gas nodig. Je kunt veel beter de zon als energiebron gebruiken. Duurzame Energie is onlosmakelijk verbonden met ons klimaat en de geografische ligging van Heusden. We wonen op de ‘Naad van Brabant’, op de grens van zand en klei. De historische ontwikkeling van Heusden is er mede door bepaald. Zo heeft het kwelwater in de ‘Naad van Brabant’ een constante temperatuur en is de temperatuur van lucht variabel. Dit is een nog onontdekte energiebron, evenals thermische energie uit oppervlaktewater, het gebruik van zouthydraten voor energieopslag en de thermochemische opslag van energie in de eigen woning. Maar ook energie uit asfalt en zomerwarmte uit kassen is bruikbaar. Jansen sprak ook nog over de iconische waarde van zonnepanelen. De Heusdense stadswallen bekleden met groene zonnepanelen gaf hij, enigszins prikkelend, als mogelijkheid. Dit om aan te geven dat er vele mogelijkheden zijn om het aanleggen van zonneweides ook op een esthetisch verantwoorde manier te realiseren. De zandrug waarop Heusden gelegen is ziet Jansen als een hele mooie opslagbron voor energie. Download hier zijn presentatie.

 

Kortom, een bijeenkomst met een mooie mix van de formele ALV’s en de inspirerende inbreng van twee uitstekende sprekers.


 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven