Nieuwsoverzicht

Deelauto’s waarom eigenlijk (deel 2)

10 maart 2020
www.energiekheusden.nl
Dit keer gaan we nader in op de organisatie rondom deelauto’s en de opzet van een deelauto coöperatie in de gemeente Heusden.

Onze bedoeling is om op kleine schaal te starten met een integraal onderzoek op wijk- of kernniveau. In dat onderzoek willen we nagaan in hoeverre mensen toe zijn aan gebruik versus bezit van een auto. Tevens willen we de bereidheid toetsen om een auto met een aantal buurtbewoners te delen. Grosso Modo spreken we dan over groepjes van 4 tot 6 personen c.q. gezinnen. In ruil daarvoor krijg je natuurlijk alle voordelen die we in de vorige nieuwsbrief hebben genoemd. We noemen ze kort nog even:
  • Financieel
  • Technisch
  • Sociaal
  • Gezondheid
  • Duurzaam

De onderzoeken zullen niet in alle wijken en kernen tegelijk plaats kunnen vinden. We denken dat we hiervoor een selectie zullen maken van wijken of kernen die op basis van onze inschatting kansrijk zijn voor mogelijke invoering. Indien binnen een kern of wijk nu al belangstelling is voor auto-delen en er zich bijvoorbeeld al een groep inwoners aftekend die aan een eerste expiriment zou willen deelnemen dan zou dat een belangrijke afweging kunnen zijn om daar met het onderzoek te beginnen.
Belangstelling? bel met Leo Boeren, tel 06 42983881.

We hebben inmiddels al een aantal ambassadeurs die er samen met ons de schouders onder willen zetten. Ben jij zo iemand, bel dat eveneens het bovengenoemde telefoonnummer. We kunnen voor verschillende wijken en buurten zeker nog ambassadeurs gebruiken.

Ook voor bedrijven(terreinen) gezondheidscentra en de gemeente kan een dergelijke vorm van auto-delen een uitkomst zijn. Ook zij kunnen bellen met 06 42983881 voor nadere informatie en/of een gesprek. Energiek Heusden zet zich in voor alle inwoners en bedrijven binnen de gemeente Heusden en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Onze coöperatie heeft geen winstdoel en ook de cooperaties welke wij helpen opzetten hebben geen winstdoel. Alle overwinsten welke door onze activiteiten gegenereerd worden zijn bestemd voor het ondersteunen van de energietransitie in Heusden, zodat iedereen mee kan doen, dat bedoelen wij met: “Samen Heusden Duurzaam maken”.

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven