Nieuwsoverzicht

Kadernotitie Windenergie: klaar voor besluitvorming

29 maart 2020
www.energiekheusden.nl
Naar verwachting komt de kadernotitie windenergie op de agenda van de gemeenteraad op 12 mei. De 55 ingediende zienswijzen zijn allemaal grondig en zorgvuldig bekeken. Ze hebben geleid tot een verduidelijking van de kadernotitie. Met deze aangepaste versie stemde het college op 24 maart in. Het college stelt de gemeenteraad voor om het vast te stellen.

De ingediende zienswijzen hebben betrekking op onder meer proces en onderbouwing, participatie en compensatie, locaties en afstanden, gezondheid en hinder, wijze landschappelijke inpassing en natuur. Op basis van de ingediende zienswijzen waren er geen grote inhoudelijke aanpassingen van de kadernotitie windenergie nodig, maar heeft het zeker wel bijgedragen aan verduidelijking ervan.

Vervolg
De kadernotitie geeft -na vaststelling- uiteindelijk een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windturbines in Heusden kunnen worden gerealiseerd. Initiatieven voor windturbines kunnen daarna pas hierop beoordeeld worden. Als er dan een initiatief voor een windturbine komt die als kansrijk wordt gezien, omdat er draagvlak voor is en het voldoet aan de kadernotitie, dan is het ook nog nodig om onder meer een omgevingsprocedure (afwijken bestemmingsplan) te doorlopen en de benodigde vergunningen aan te vragen.
Download de kadernotitie.

 
www.energiekheusden.nl
Energiek Heusden is aansluitend op de zonnevisie van de gemeente Heusden gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Het is al weer zo’n anderhalf jaar geleden dat we in de Voorste Venne onze eerste Thema-avond over de energietransitie hebben… Lees verder
 
www.energiekheusden.nl
Een betere dienstregeling en service scheelt al 89.000 vluchten per jaar. En met een goede hogesnelheidslijn sta je binnen een paar uur… Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven