Energiek Heusden organisatie

Leden

Energiek Heusden is van, voor en door de leden. Inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente Heusden kunnen lid worden van deze coöperatie.
 

Ledenraad

De ledenraad houdt namens de leden toezicht op het bestuur, door vooraf beleid en plannen goed of af te keuren en achteraf door controle op het gevoerde beleid en de jaarrekening. De ledenraad zal op een later tijdstip worden ingesteld.
 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Het stelt plannen op, ziet toe op de uitvoering en legt daarover verantwoording af en vertegenwoordigt de coöperatie.
 

Werkgroepen

In de werkgroepen, die thematisch zijn samengesteld, worden de plannen ontwikkeld en na goedkeuring van bestuur en, waar nodig de ledenraad, tot uitvoering gebracht.
Op dit moment zijn er vier werkgroepen:
  • Productie
  • Reductie
  • Sportaccomodaties
  • Communicatie & Educatie

Stuurgroep

In de opbouwfase kennen we ook een stuurgroep die bestaat uit het bestuur en de voorzitters van de werkgroepen. Samen bouwen ze de organisatie op en wordt beleid gemaakt.
Terug naar boven