Energiek Heusden organisatie

Leden

Energiek Heusden is van, voor en door de leden. Inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente Heusden kunnen lid worden van deze coöperatie.

Ledenraad

De ledenraad houdt namens de leden toezicht op het bestuur, door vooraf beleid en plannen goed of af te keuren en achteraf door controle op het gevoerde beleid en de jaarrekening. De ledenraad zal in de loop van 2018 worden ingesteld. Reglement Ledenraad.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Het stelt plannen en projecten op, ziet toe op de uitvoering daarvan en legt daarover verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

Werkgroepen

De thematisch samengestelde werkgroepen ontwikkelen projecten en brengen deze, na goedkeuring door het bestuur, tot uitvoering.   
Op dit moment zijn er vier werkgroepen. Voor elke werkgroep is een bestuurslid verantwoordelijk:
Reductie: Rinus Zebregts
Productie: Harry van den Broek
Sportaccommodaties: Hans van Bokhoven
Marketing, Communicatie & Educatie: Leo Boeren

Functieverdeling binnen het bestuur

Frie van Hulten: Voorzitter & Penningmeester
Rinus Zebregts: Secretaris
Harry van den Broek: Bestuurslid
Hans van Bokhoven: Bestuurslid
Leo Boeren: Bestuurslid
Terug naar boven