Reductie

Besparen komt eerst, waarom?


De werkgroep reductie houdt zich bezig met energie besparen. Dit is belangrijk omdat het verminderde gebruik van fossiele energie automatisch leidt tot minder uitstoot van broeikas gassen, fijnstof enz. Pure winst dus. Daarnaast is het minder gebruiken van duurzaam opgewekte energie belangrijk om te voorkomen dat we het hele land vol windmolens en zonnepanelen moeten zetten om die duurzame energie op te wekken.
Met name de westerse landen zijn verslaafd aan energie en het gebruik stijgt nog steeds. Dit is op termijn niet vol te houden. Conclusie:
  • Gebruik zo min mogelijk energie. 
  • Gebruik voor de energie die nodig is bij voorkeur duurzame energie. 
  • Gebruik van de fossiele energiebronnen, als het echt niet anders kan, de bronnen die het milieu het minst belasten. Onder andere door het kiezen van een groene energieleverancier. Klik hier voor een overzicht van energieleveranciers.
We noemen dit de Trias Energetica.

Wat kun je doen om je energieverbruik te verminderen?
Wij hebben de afgelopen tijd gezocht naar mogelijkheden om energie besparen mogelijk te maken. Daarom hebben voor de eigen woning bezitters in Heusden de mogelijkheid om tegen een sterk verlaagd tarief een professionele scan te laten maken van het bespaarpotentieel van de woning. Dit Project heet: “Heel Heusden Bespaart” en wordt uitgevoerd door een extern bedrijf, Susteen. Bij de uitgebreide rapportage worden, naast een analyse van de geadviseerde aanpassingen en de opbrengsten daarvan, ook vrijblijvende offertes aangeboden door lokale en regionale bedrijven. Ook worden eventuele subsidies in beeld gebracht. Een uitstekend vertrekpunt voor energiebesparing dus.

Klik hier voor de projectpagina van “Heel Heusden Bespaart”.

Uiteraard kun je ook zelf aan de slag. 
Klik hier voor de site energiebesparendoejenu.nl
Terug naar boven