Waste? No Way!

Dit project is in het najaar van 2016 van start gegaan bij verschillende leeftijdsgroepen van Jong Nederland en scouting Dr. Akkermans. Kinderen moeten zich bewust zijn of worden van de noodzaak van het zuinig omgaan met hun spullen. Belangrijk is dat ze beseffen dat voor het maken ervan grondstoffen en materialen nodig zijn en dat dat productieproces veel energie kost. Je wint al een hele hoop als dat besef doordringt en als daardoor zuinig zijn met grondstoffen een grondhouding wordt. Het heeft alles te maken met duurzaamheid; het behoud van onze enige aardbol. Het project is volgens de initiatiefnemers van Energiek Heusden zo opgezet dat het in de toekomst ook bij andere scoutinggroepen, jeugdverenigingen en basisscholen kan gaan draaien.

Waste? No way! is een project over afval dat geschreven is door Trees Oudshoorn en   Walter Tuerlings van de werkgroep educatie van Energiek Heusden. Het project is in eerste instantie geschreven voor Scoutinggroepen, maar is ook heel goed inzetbaar op basisscholen.
Waste heeft in het Engels twee betekenissen. Als zelfstandig naam woord betekent “waste” afval. Het werkwoord “waste” betekent verspillen.
Deze Engelse term Waste wordt steeds meer gebruikt. Immers we willen steeds minder verspillen, omdat we wel inzien dat dat ten koste gaat van onze wereld. Bovendien zorgt al dat afval voor steeds grotere problemen. We gaan dus steeds intensiever op zoek naar allerlei oplossingen.
In het overzicht hieronder staan een aantal oplossingen genoemd. Onder iedere oplossing ziet U een voorstel om samen met de kinderen uit te voeren:
  • De oranje onderdelen zijn een stap in de goede richting.
  • Het rode onderdeel is funest voor ons milieu.
  • Het groene onderdeel is het ultieme streven.

Mocht u nog vragen, aan- of opmerkingen hebben, mail dan naar:
info@energiekheusden.nl onder vermelding van uw gegevens. Wij verzoeken u bij onderwerp: Educatie te vermelden. 

Wilt u met uw klas of eigen kinderen aan de slag met “Waste No Way” klik dan hier.
Terug naar boven