Wat is Energiek Heusden?

Energiek Heusden is een groep inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente Heusden die in een coöperatie verbonden is en zich richt op verantwoord energieverbruik, duurzame opwekking en milieu op een economisch haalbare wijze. Energiek Heusden is slechts ‘n kleintje in de grote energiewereld, maar daarentegen erg belangrijk voor de Heusdense bevolking.

Voorlopig richten we ons vooral op het terugdringen van het energieverbruik door bewustwording te stimuleren, dat via eenvoudige maatregelen kan leiden tot een reductie van 10 à 15%. Over verdergaande actie wordt nog nagedacht.

Productie van zonnestroom is de tweede pijler van Energiek Heusden. Denk hierbij zowel aan zonnepanelen op particuliere daken als wel op instellingen en bedrijven.

Voor de grotere installaties wil Energiek Heusden ook als medefinancier optreden. Het geld zal worden opgehaald in Heusden. U steunt daarmee de groei van lokale duurzame energie met een redelijk rendement.

De derde pijler van Energiek Heusden is uw energierekening. Veel mensen kopen hun energie nog te duur in. Wij gaan u helpen (als u lid bent) om zonder risico en kosteloos over te stappen naar een goedkopere leverancier. Snel verdiend toch?
 
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten: abonneer u dan op onze nieuwsbrief via het formulier aan de rechter zijde op deze pagina.

Wilt u meteen lid worden en ons daarmee steunen meld u dan aan via de website.

Wilt u een actieve rol spelen in de coöperatie bekijk dan onze vacatures voor vrijwilligers.
 

Achtergronden

Bij de oprichting hebben de initiatiefnemers zich laten leiden door het volgende.

Belangrijke ontwikkelingen:

Het energieverbruik groeit.
De TRIAS ENERGETICA biedt oplossingen:
 • Beperk de energievraag
 • Gebruik duurzame energie
 • Gebruik fossiele brandstoffen zo optimaal mogelijk.

De energiewereld wordt gedomineerd door multinationals, waardoor:
 • Prijzen stijgen om aandeelhouderswaarde te creëren
 • De grote energiebedrijven nog nauwelijks binding hebben met hun klanten     
 • Ze bij de energietransitie vooral voor grootschalige oplossingen kiezen, terwijl er ook kleinschalige (lokale) oplossingen zijn.


Door het enorme energieverbruik moeten we de olie, kolen en gas van overal op de wereld halen, waardoor energie een geopolitiek speeltje is geworden met de verbruiker als slachtoffer.


In 2013 hebben de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Energieakkoord afgesloten:
 • Met afspraken over besparing en verduurzaming
 • Lokale initiatieven voor reductie en duurzame productie worden ondersteund.


We hebben te maken met lokale energieverbruikers, die
 • Zich vaak onvoldoende bewust zijn van de penibele energiesituatie
 • Hun comfort willen behouden
 • Over het algemeen, liever minder betalen dan meer
 • Een duwtje nodig hebben om een bijdrage te leveren
 • Moeten kunnen terugvallen op een betrouwbare en deskundige partij.
 

Onze Visie:

Lokale initiatieven helpen mee om samen de wereldwijde energieproblematiek op te lossen.
 

Onze Missie:

Wij maken energie duurzaam en betaalbaar door:
 • Inwoners van de gemeente Heusden te betrekken, te stimuleren en te adviseren;
 • Oplossingen aan te dragen voor individuele en collectieve toepassingen;
 • Lokaal te doen wat lokaal kan en samenwerking te zoeken waar lokaal niet lukt.
 

Onze doelstellingen:

 • Op de zeer lange termijn: een energieneutrale gemeente Heusden;
 • Op de middellange termijn: tenminste voldoen aan de doelstellingen in het Energieakkoord;
 • Op de zeer korte termijn:
 • Actief zijn met zonnepanelen individueel en collectief;
 • Initiëren van besparingsacties;
 • Inzetten van crowdfunding voor collectieve projecten.
De doelen zullen in de loop der tijd verder worden uitgewerkt en gedetailleerd.
 

Onze kernwaarden:

 • Duurzaam
 • Lokaal
 • Betaalbaar
 • Transparant
 • Onafhankelijk
 

Waar zijn of worden we goed in:

 • Stimuleren, enthousiasmeren, faciliteren en niet te vergeten uitvoerbaar maken.
 • Kennis verzamelen en delen
 • Communiceren
 • Crowdfunding
 • Projectgewijs keuzes maken.


Waarom een coöperatie?

Deze ondernemingsvorm:
 • Is de beste juridische vorm om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen met maximale betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Heusden en maximale zeggenschap van de leden;
 • Is passend bij de ambities van Energiek Heusden en kan met de ambities meegroeien;
 • Maakt het mogelijk om onze leden te betrekken bij de financiering van projecten, waaronder crowdfunding;
 • Maakt het mogelijk om samenwerking en/of partnerschappen aan te gaan met andere partijen, zoals dat al gebeurt met gemeente, VEC en Rabobank;
 • Sluit aan bij het nationale Energieakkoord van 2013, dat extra mogelijkheden biedt, zoals financiering, subsidie.

Contact

Vul onderstaand formulier in als u vragen heeft: ...
*
*
Terug naar boven