Zon op Heusden

 
Energiek Heusden start met een nieuwe grote actie, die ‘Zon op Heusden’ heet, waarbij 1000 zonnepanelen op enkele daarvoor geschikte daken worden gelegd. De gemeente Heusden heeft al één dak beschikbaar gesteld voor Zon op Heusden, namelijk het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden, goed voor zo'n 200 panelen. Andere daken zijn reeds in beeld. Voor de uitvoering van Zon op Heusden worden 2 nieuwe coöperaties opgericht, voor deelnemers van A59-noord en A59-zuid. Zon op Heusden is speciaal bedoeld voor huurders of woningeigenaren die zelf geen panelen kunnen, willen of mogen plaatsen. Met deze ‘postcoderoosactie’ is het mogelijk om ‘Jouw zonnepanelen op Andermans Dak’ te leggen. De start wordt nu gemaakt met het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden andere daken zullen in het najaar volgen.

Inwoners en bedrijven binnen Heusden die belangstelling hebben voor de zonnepanelen op sporthal De Kubus sluiten een overeenkomst met de speciaal daarvoor opgerichte coöperatie en krijgen daardoor het zogenaamde ‘opbrengstrecht van panelen’. Dat recht is bijvoorbeeld bij verhuizing buiten de gemeente over te dragen aan een nieuwe bewoner. Per paneel is een netto-investering nodig van € 230,-. Per zonnepaneel wordt ongeveer 250 kWh per jaar opgewekt, met een opbrengst van ongeveer € 30,-. Dat betekent een terugverdientijd van ruim 7,5 jaar. De opbrengst wordt verrekend met de energiebelasting op de eigen energienota van de deelnemer(s). De regeling is gegarandeerd voor 15 jaar. Eén zonnepaneel is gelijk aan één certificaat. Voor deelname aan Zon op Heusden geldt een minimum van 5 certificaten. 

Het spreekt voor zich dat Zon op Heusden niet alleen financiële voordelen biedt, maar ook een wezenlijke bijdrage levert aan een beter en schoner klimaat. Zo’n 1000 panelen zorgen namelijk jaarlijks voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 100 ton. In 15 jaar is dat maar liefst anderhalf miljoen kilo CO2! Toch iets om even stil van te worden. 

Iedere inwoner van Heusden kan voor € 15,- per jaar lid worden van de coöperatie Energiek Heusden.  Voor bedrijven en instellingen is het bedrag € 50,-. Leden van Energiek Heusden leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie binnen de gemeente Heusden. Het lidmaatschap van Energiek Heusden is voorwaarde voor deelname aan Zon Op Heusden

Zon op Heusden wordt mede mogelijk gemaakt dankzij: Gemeente Heusden, de Rabobank en Zon op Nederland.

U kunt hier ons informatiememorandum raadplegen. Inschrijving voor deelname aan Zon op Heusden is mogelijk, door te mailen naar zonopheusden@energiekheusden.nl.

 Deel deze pagina op Facebook
 
Terug naar boven