Zon op Heusden - Caleidoscoop


Zon op Heusden coöperatie U.A. is naast Energiek Heusden de coöperatie die zich speciaal toelegt op het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van zonne-installaties. Het bestuur van Zon op Heusden bestaat uit dezelfde personen die het bestuur van Energiek Heusden vormen. Alle deelnemers aan de projecten van Zon op Heusden vormen samen de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie. Tot op heden is de exploitatie gebaseerd op de zogenaamde Postcoderoosregeling.


Zonnedak De Kubus

Sinds eind 2017 exploiteert Zon op Heusden de zonne-installatie op het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden.
 

Zonnedak De Caleidoscoop

https://www.energiekheusden.nl/back-site/upload/energiekheusden/content/image5(2).png

 

Inwoners van Heusden kunnen momenteel samen zonnepanelen plaatsen op het dak van de Multifunctionele Accommodatie “de Caleidoscoop” in Vlijmen. Dankzij Woonveste en de gemeente heeft Energiek Heusden de beschikking gekregen over het dak van “de Caleidoscoop” om daarop zo’n 460 zonnepanelen te plaatsen. De totale capaciteit van het dak zal worden uitgegeven in certificaten van 250 kWh per jaar. U kunt deelnemen door deze certificaten te kopen.

Dus ook als je eigen dak wel geschikt is voor zonnepanelen?
Zelfs dan kun je deelnemen aan een zogenaamde Postcoderoos. Dat is een project waarbij de panelen niet op je eigen dak maar op het dak van een ander worden gelegd. In dit geval het dak van de Caleidoscoop in Vlijmen. De energiebelasting over de opbrengst, inclusief de daarover geheven BTW, wordt jaarlijks verrekend met je energierekening. Deze regeling is door de fiscus gegarandeerd voor 15 jaar.
 

Is deze energie wel Duurzaam?
Een certificaat levert jaarlijks circa 250 kWh echt duurzame energie op. Een gemiddeld gezin (3 à 4 personen) gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Daarvoor zijn ongeveer 14 certificaten nodig. Maar je kunt al meedoen vanaf 5 certificaten. Door te investeren draag je bij aan een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Kan ik ook geld besparen?
Ja, je bespaart ook geld. 15 jaar lang circa €30,- per certificaat per jaar. En daar zijn de kosten al af. De investering verdien je in ongeveer 7 jaar terug. De investering per certificaat is ongeveer € 210,-. De kosten zijn zo laag omdat “Zon op Heusden” voor een deel van de investering een zeer gunstige bankfinanciering afsluit die in 15 jaar wordt terugbetaald.

Wanneer krijg ik die energiebelasting terug?
Het energiebedrijf dat aan jou stroom levert verrekent de energiebelasting op de jaarlijkse nota. Je dient daarom wel klant te zijn of te worden van een energiebedrijf dat deze verrekening faciliteert. De namen van die energiebedrijven kun je vinden op onze site en Facebook pagina.

Meedoen?
Iedere inwoner van Heusden kan meedoen. Je kunt je opgeven via een mail met jouw gegevens en bij Onderwerp: “Voorinschrijving” naar: zonopheusden@energiekheusden.nl
Dat is nog geheel vrijblijvend tot het moment waarop de contracten worden opgemaakt en getekend.

Zijn er ook Informatieavonden?
Ja. Op 14 december a.s. is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavnond in de bibliotheek Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 2. U bent van harte welkom als u meer wilt weten over dit project of nog vragen heeft. 

Waarom zou je meedoen?
Zonnepanelen op het dak van een ander draagt bij aan een beter milieu.
Geen gedoe op eigen dak - als je al een (geschikt) eigen dak hebt.
Lage investering € 210,- per certificaat.
Verrekening energiebelasting met jaarafrekening.

 

AANMELDPROCEDURE

Na de voorinschrijving als hierboven aangegeven krijg je van ons een mail met het verzoek om je inschrijving definitief te maken. Pas op dat moment wordt je belangstelling omgezet in definitieve deelname. Helaas is dit een enigszins complex en uitgebreid proces. Dit staat beschreven in de onderstaande procedure “Stappenplan Zon op Heusden”. Ook de diverse formele stukken die deel uitmaken van de aanmelding staan hieronder. Desgewenst kun je die downloaden.

Mocht je toch nog vragen hebben of tegen problemen aanlopen neem dan contact met ons op per mail: zonopheusden@energiekheusden.nl.

 

De afhandeling van de aanmeldingen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bij voldoende deelnemers sluit de aanmelding, want VOL is VOL.

AFM

De autoriteit Financiële Markten houdt onder andere toezicht op het uitgeven van deelnamecertificaten zoals Zon op Heusden dat doet. Wij zijn vrijgesteld van het laten goedkeuren van een prospectus, maar moeten de uitgifte wel melden door middel van een Informatie Memorandum volgens een vast format. Vanwege de vrijstelling is dit niet beoordeeld door de AFM. Je vindt het document als laatste bijlage onder aan deze pagina. Wij zijn verplicht bij iedere "commerciële"uiting onderstaand bericht te plaatsen:

 

Bijlagen:

Terug naar boven